Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Vesistöjen suojavyöhykesuositukset

Vesiensuojelua edistävien, rantapelloille perustettavien suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu käynnistettiin koko maassa 1999. Suojavyöhykkeiden leveys vaihtelee paikallisten olosuhteiden ja viljelyteknisten seikkojen perusteella.

Suojavyöhykkeille soveltuvia paikkoja ovat: 1) valtaojaan, puroon, jokeen tai järveen jyrkästi viettävät peltolohkot; 2) helposti sortuvat rantapellot; 3) lohkot ja pellonosat, jotka toistuvasti kärsivät tulva- ja vettymishaitoista; 4) pohjavesialueella tai vedenottamoiden lähellä sijaitsevat peltolohkot; 5) suojavyöhyke voidaan perustaa myös viljelyteknisesti hankalille rantapeltojen osille, mikäli suojavyöhykkeelle on myös vesiensuojelullinen tarve; 6) joskus suojavyöhykkeen perustaminen voi olla tarpeen myös kaltevalle pellolle, joka on laaja-alainen ja tulvaherkkä.

Tiedot suojavyöhykesuunnitelmista on saatu 2009 kuudelta ELY-keskukselta (Uudenmaan ELY, Varsinais-Suomen ELY , Pohjois-Karjalan ELY, Pirkanmaan ELY, Pohjois-Pohjanmaan ELY, Pohjois-Savon ELY). Keväällä 2011 Uudenmaan ELY, Varsinais-Suomen ELY ja Pohjois-Karjalan ELY ovat päivittäneet aineistoja. Keväällä 2014 aineistoja ovat päivittäneet Pohjois-Pohjanmaan ELY (sis. Kainuun kohteita), Uudenmaan ELY ja Varsinais-Suomen ELY (sis. Satakunnan ja Pirkanmaan kohteita). Keväällä 2015 aineistoa on päivittänyt Uudenmaan ELY-keskus. Keväällä 2016 aineistoa ovat päivittäneet Uudenmaan ELY, Pohjois-Savon ELY sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY (sis. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kohteita). Keväällä 2017 aineistoa on päivittänyt Etelä-Savon ELY. Keväällä 2018 aineistoa ovat päivittäneet Uudenmaan ELY ja Etelä-Pohjanmaan ELY. Keväällä 2019 aineistoa on päivittänyt Varsinais-Suomen ELY ja 2021 Hämeen ELY. ELY-keskusten aineistot on yhdistetty SYKEssä yhdeksi aineistoksi. Suunnitelmien tiedot on viety suojavyöhykepaikkatietokantaan viivamaisena tietona.

Käyttötarkoitus: Vesiensuojelua edistävien, rantapelloille perustettavien suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu. Lisätietoja:https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Vesistojen_suojavyohykesuositukset.pdf

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {ABE50600-BDFE-40EB-BFBC-A822B0C22136}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-05-04
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2021-05-04
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Land use
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword land use plan
GEMET Concepts Keyword water protection
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Aineiston omistusoikeus on ko. ELY-keskuksella ja koko kannan osalta myös SYKEllä. Aineistoa luovutetaan vain ELY-keskusten luvalla. @SYKE ja ao.ELY-keskus

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type vector
Scale (Denominator) 20000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Aineistot on digitoitu ELY-keskuksissa kuvaruudulla peruskartan olleessa digitoinnin pohjakarttana. Mukana on aineistoja vain niiltä ELY-keskuksilta (Uudenmaan ELY, Varsinais-Suomen ELY (sis. Satakunnan kohteita) , Pohjois-Karjalan ELY, Pirkanmaan ELY, Pohjois-Pohjanmaan ELY (sis. Kainuun kohteita), Pohjois-Savon ELY, Etelä-Savon ELY, Etelä-Pohjanmaan ELY), jotka ovat toimittaneet tiedot SYKElle. Aineiston tietosisällöstä vastaavat ao. ELY-keskukset.

Prosessointihistoria: ELY-keskusten aineistot on yhdistetty SYKEssä yhdeksi tietoaineistoksi.

Sijainti: \projektidata\suojavyohyke