Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Vesiliikenteen rajoitusalueet

Vesiliikenteen rajoitusalueet -aineiston tuottaja on Väylävirasto.

Rajoitusalueita ovat vesiliikennelain ja maastoliikennelain nojalla asetetut liikennerajoitukset. Väylärajoitusalueet ovat yleisiin liikenneväyliin kohdistuvia rajoituksia. Vesiliikenteen rajoituspäätöksistä vastaa Traficom.

Aineistopoiminta tehty 13.4.2021

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / viranomaistehtävien tueksi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Vesiliikennerajoitusalueet.pdf

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {655D5B94-15F9-4490-90E7-DBE7A3E4EC2A}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-05-04
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2021-05-04
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Väylävirasto
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units
GEMET Concepts Keyword traffic
GEMET Concepts Keyword traffic route
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Tämä aineisto, jonka tekijä on Väylävirasto, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Aineisto kuuluu Väyläviraston avoimiin aineistoihin.

© Väylävirasto

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Resource Language fin
Resource Topic Category transportation
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Yleisiä väyliä koskevia rajoituspäätöksiä ovat tehneet vuoteen 1994 asti lääninhallitukset, vuodesta 1995 kesäkuun 1996 loppuun alueelliset ympäristökeskukset, sen jälkeen Merenkulkulaitoksen merenkulkupiirit, jotka ovat vuoden 2010 alusta lähtien olleet osa Liikenneviraston meriosastoa. Vuoden 2019 alusta päätökset on tehnyt Traficom. Muut vesiliikenteen rajoitusalueet siirtyivät Traficomin vastuulle 1.6.2020. Väylärajoituksia koskevan paikkatietoaineiston ylläpitovastuu on Väylävirastolla. Aineisto ladattu Väyläviraston latauspalvelusta 13.4.2021.