Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

VELMU kuvapisteet

VALOKUVAT JA VIDEOT

Aineisto on Metsähallituksen luontopalveluiden sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tuottamaa ja sitä päivitetään uusien kuvien mukaan. Valokuvat ja videot -aineisto sisältää yli 2000 valokuvaa ja kymmeniä videoita, jotka kenttänäytteenottajat ovat kuvanneet VELMU-ohjelman aikana. Kuvissa näkyy niin yksittäisiä lajeja kuin habitaattejakin sekä kartoitusmenetelmiä. Vektoriaineisto on tuotettu taulukkomuotoisesta lomakkeesta, jossa on sijaintitieto. Alkuperäisiä valokuvia voi tiedustella Metsähallitukselta, essi.keskinen@metsa.fi


PHOTOGRAPHS AND VIDEOS

The data has been produced by the Parks and Wildlife Finland and the coastal Centres for Economic Development, Transport and the Environment and will be updated whenever new photos are available. Photographs and videos dataset is a combination of videos and over 2000 photographs shot by the field staff in the VELMU programme around the Finnish coast. The pictures show close-ups of species but also wider views of underwater habitats as well as sampling methods. Vector type of data has been created from a data table with coordinate information. The original photos can be requested from Essi Keskinen, the Parks and Wildlife Finland essi.keskinen@metsa.fi


FOTOGRAFIER OCH VIDEON

Data har producerats av Forststyrelsens naturtjänster och Egentliga-Finlands NTM-central och den uppdateras med nya bilder. Foto- och videokartlagret innehåller över 2000 fotografier och flera videon, som fältpersonalen har fotograferat eller filmat under VELMU-karteringar. I bilderna visas förutom enskilda arter också olika habitat och karteringsmetoder. Vektorlagret har producerats från tabeller, med koordinater. Originalbilder kan förfrågas från Forstsyrelsen, essi.keskinen@metsa.fi

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {4504165A-74A4-4675-B95A-FA5274C4984A}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-11-26
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2015-11-26
Resource Date Type publication
Resource Date 2019-05-27
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource originator
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword marine environment
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet.

©SYKE ©Metsähallitus

Lähde: SYKE

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Representation Type vector
Scale (Denominator) 10000
Scale (Denominator) 4000000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Lajikohtaiset valokuvat sisältävät lajiryhmittelyn, kuvatun lajin nimen tai habitaatin selityksen, sekä kuvaajan nimen. YouTubeen ladatuilla videoilla kuvataan VELMUssa kartoitettuja habitaatteja sekä havainnollistetaan drop- ja ROV-videointimenetelmiä.


Species photos include the species grouping, the species scientific name or an explanation of habitats as well as the photographer’s name. Videos are shown via YouTube and they depict the underwater habitats but also the videotaping as a sampling method.


Artbilderna innehåller artgruppering, artnamn eller förklaring över habitatet, samt namnet på fotografen. Videon är uppladdade i YouTube och visar karterade habitat och belyser drop- och ROV-videometoderna.