Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

VALUE –selainpohjainen valuma-alueiden rajaustyökalu

VALUE -valuma-alueen rajaustyökalu on tarkoitettu jokapäiväiseen hyötykäyttöön valuma-aluetietoa vaativia tehtäviä helpottamaan. Value-työkalu on käytettävissä selainsovelluksena osoitteessa:

http://paikkatieto.ymparisto.fi/value

VALUE-työkalulla voidaan rajata yläpuolinen valuma-alue SYKEn uomaverkoston uomalle, sen osalle tai kokonaiselle järvelle karttavalinnan perusteella. Sovellus määrittää yläpuolisen valuma-alueen automaattisesti valitun uoman loppupisteestä, uoman varrelta tai järven pääpurkautumisreitin luusuasta. Lisäksi rajatulle valuma-alueelle voidaan automaattisesti laskea ja tallentaa maankäyttöjakauma (Corine maanpeite 2012/taso2): https://ckan.ymparisto.fi/dataset/corine-maanpeite-2012

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {FE05E972-0BCA-42BF-B662-6DE9B31BD230}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-12-10
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Service Date 2020-12-10
Service Date Type revision
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Service gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service pointOfContact
Service Category humanGeographicViewer
Service Category spatialProcessingService
Resource Classification Karttapalvelu
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Access Constraints

no limitations

Service Type other
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information of Service

VALUE-työkalun avulla syntyvät valuma-alueet mallinnetaan hyödyntämällä korkeusmallin pohjalta laskettua virtaussuuntamallia. Virtaussuuntamalli pohjautuu Suomen osalta Maanmittauslaitoksen (MML) 10metrin hiloihin laskettuun korkeusmalliin sekä Suomen ulkopuolelle sijoittuvien vesistöalueiden osien osalta alun perin 30 metrin hiloihin laskettuun Astergdem-korkeusmalliin (Meti, Nasa). Virtaussuuntamallin laskentaan käytetyissä lähtöaineistoissa voi esiintyä virheitä tai epätarkkuuksia, jotka saattavat vaikuttaa valuma-alueiden rajaustuloksiin. Suomen rajojen ulkopuolisilla vesistöalueiden osa-alueilla valuma-alueiden rajaukset eivät ole luotettavia lähtöaineiston epätarkkuudesta johtuen. Aineisto-rajoitteista johtuen valuma-alueiden rajaus ei ole vielä toistaiseksi mahdollista merisaarissa.

VALUE -valuma-alueen rajaustyökalussa ilmenneiden virhetilanteiden johdosta työkalua huollettiin syksyllä 2020