Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Tulvan peittämä alue

Rasterimuotoinen aineisto tulvan peittämästä alueesta kuvaa yleistetysti, pienimittakaavaisella tasolla erisuuruisten tulvien peittämiä alueita. Se on laadittu yhdistämällä erisuuruisten tulvien tarkemmat peittävyystiedot. Rasterin arvot kuvaavat tulvan harvinaisuutta eli tulvan suuruutta. Mitä pienempi arvo, sitä pienempi eli yleisempi tulva on kyseessä ko. alueella. Pienempien tulvien peittämät alueet luonnollisesti myös sisältävät suurempien tulvien peittämät alueet. Vesistöllä/merialueella on oma arvonsa. Lisätietoja tulvakartoituksesta on saatavilla tulvavaaravyöhykkeet-paikkatietoaineiston metatiedoista.

Rasterimuotoinen tulvan peittämä alue kattaa tulvavaaravyöhykkeet-paikkatietoaineiston tulvavaarakartoitetut alueet. Rasteria päivitetään tulvavaaravyöhykkeet-paikkatietoaineiston päivittämisen yhteydessä.

Käyttötarkoitus: Rasterimuotoista tulvan peittämää aluetta voidaan käyttää tulvavaaravyöhykkeiden pienimittakaavaisena lähestymiskarttana koko Suomen tarkastelutasosta esim. mittakaavatasolle 1:100 000 saakka. Aineisto on huomattavasti kevyempi kuin vektorimuotoinen tulvavaaravyöhykkeet-paikkatietoaineisto. Tulvakarttojen käyttötarkoituksista on kerrottu tulvavaaravyöhykkeet-paikkatietoaineiston metatiedoissa.

Ominaisuustiedot, rasterin arvot (VALUE): 1 = Toistuvuus 1/2a, vuotuinen todennäköisyys 50 % 2 = Toistuvuus 1/5a, vuotuinen todennäköisyys 20 % 3 = Toistuvuus 1/10a, vuotuinen todennäköisyys 10 % 4 = Toistuvuus 1/20a, vuotuinen todennäköisyys 5 % 5 = Toistuvuus 1/50a, vuotuinen todennäköisyys 2 % 6 = Toistuvuus 1/100a, vuotuinen todennäköisyys 1 % 7 = Toistuvuus 1/250a, vuotuinen todennäköisyys 0,4 % 8 = Toistuvuus 1/1000, vuotuinen todennäköisyys 0,1 % 99 = vesistö/merialue

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {691137D4-D701-4DBB-A9A6-57AB2003CEE8}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2022-11-16
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2022-11-15
Resource Date Type revision
Resource Date 2013-04-18
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Natural risk zones
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword flood
GEMET Concepts Keyword flooding
GEMET Concepts Keyword coastal flooding
GEMET Concepts Keyword flood risk management
GEMET Concepts Keyword flood hazard
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE ja ELY-keskukset

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Scale (Denominator) 100000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Aineisto on laadittu yhdistämällä tulvavaaravyöhykkeet-paikkatietoaineiston ko. tulvatyypin toistuvuuksien 1/2a, 1/5a, 1/10a, 1/20a, 1/50a, 1/100a, 1/250a ja 1/1000a tulvien peittävyydet em. pinoamisjärjestyksessä rasterimuotoon 25 m pikselikokoon. Pienimmän eli yleisimmän tarkastellun 1/2a-tulvan arvona on pienin arvo 1. Suurimman eli harvinaisimman tarkastellun 1/1000a-tulvan arvona on 8. Valmista kuvaustekniikkaa käytettäessä: mitä tummempi lila, sitä yleisempi tulva on kyseessä. Tulvan syvyystietoa ei ole siis esitetty. Pienempien tulvien peittämät alueet sisältävät luonnollisesti myös suurempien tulvien peittämät alueet. Tulvasuojeltuja alueita ei ole esitetty, esim. jos tietty alue on tulvasuojeltu 1/20a-tulvalla, mutta ei 1/50a-tulvalla, alueen arvo määräytyy 1/50a-tulvan perusteella. Merialueella on oma arvonsa (99).