Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Suomen rannikon ja järvien päivittäinen tarkan resoluution pintalämpötila-aineisto (Landsat-8 TIRS, 100 m) / Daily high resolution water surface temperature of Finnish coast and lakes (Landsat-8 TIRS, 100 m)

[FI] Aineisto sisältää vesialueiden pintalämpötilatulkinnan perustuen Landsat-8 satelliitin TIRS-instrumentin keskipäivän havaintoihin maastoerotuskyvyllä 100 m. Lämpötilatulkinta on laskettu Suomen olosuhteisiin kalibroidulla split-window menetelmällä. Maa- ja pilvialueet on tunnistettu ja poistettu automaattisella vesialueiden tunnistusmenetelmällä, jonka jälkeen tulkinta on tarkastettu manuaalisesti.

Aineiston lämpötilat kuvaavat vesialueiden pintakalvon lämpötilaa Landsat-8 -satelliitin ylilennon aikaan havaintopäivinä (noin kello klo 11-12 Suomen aikaa eli klo 9-10 UTC0-aikaa).

Aineisto tuotetaan kaksivaiheisesti. Kunkin ylilennon jälkeen ensimmäinen julkaisu on NRT-versio (near real time), joka sisältää ylilentoradan suuntaista raitaisuutta ja kohinaa. NRT-versio päivitetään laatuvarmennettuun ja korjattuun viimeistään 14 vuorokauden kuluttua ylilennosta.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Käyttötarkoitus: Itämeren ja Suomen järvien pintalämpötilan seuranta.


[EN] The dataset contains water surface temperatures for water bodies retrieved from the TIRS-instrument onboard the Landsat-8 satellite platform in 100 m spatial resolution. The temperature is computed using a split-window method calibrated for Finnish water bodies. Land areas and clouds are identified and removed by an automatic process, after which the products are quality controlled manually.

The temperatures represent the surface film temperature of the water bodies during the overpass time of the Landsat-8 satellite (approximately 9-10 UTC time).

The production process is two-tiered. The first publication after a satellite overpass is the NRT version, which contains noise and striping along the overpass path. Within 14 days after the overpass, the NRT version will be replaced by quality assured version.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: EO_HR_WQ_LC8_SST


Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {12E84794-2793-4B20-B870-1DB6492B37D3}
Metadata Language eng
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (SYKE)
Contact information of the organisation responsible for metadata eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2022-02-01
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:4326
Resource Date 2021-08-20
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (SYKE)
Contact information of the organisation responsible for Resource eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword earth observation
GEMET Concepts Keyword satellite image
GEMET Concepts Keyword coastal water
GEMET Concepts Keyword freshwater
GEMET Concepts Keyword inland water
GEMET Concepts Keyword sea water
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword water body
GEMET Concepts Keyword Water Framework Directive
GEMET Concepts Keyword water quality
GEMET Concepts Keyword temperature
Resource Classification Satelliittihavaintotieto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords TARKKA
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords status assessment
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

[FI] SYKE on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Landsat-8 aineistoihin perustuva lämpötila: "SYKE-aineisto, USGS/NASA Landsat Program (vuosi)"

Lisätietoja


[EN] SYKE must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Surface temperature based on Landsat-8 data: "SYKE data, USGS / NASA Landsat Program (year)"

More info

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Resource Language eng
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category oceans
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2018-05-10
End Date of Temporal Extent now
Lineage Information

-