Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Suomen rajat

Aineistossa on Suomen valtakunnan raja maalla, rannikkoviiva ja suurimmat Itämeren saaret sekä sisäisten aluevesien raja ja ulompi aluevesiraja. Lisäksi aineistossa on Suomen talousvyöhykkeen ulkoraja (EEZ-alue). Valtakunnan raja on hiukan yleistetty MML:n ns. kunta100- aineistosta ja rannikkoviiva on digitoitu SYKEssä DCW-aineistoa ja MML:n pienimittakaavaista 1: 400 000 rasteri-aineistoa hyväksikäyttäen.

Käyttötarkoitus: Tasuta-aineistoksi, kun tarvitsee kuvata valtakunnan raja, rannikkoviiva ja aluevesien rajat yleispiirteisellä tasolla.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/SuomiRajat.pdf

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {47FE81BC-4E08-469B-94A2-7E257EF6498A}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-06-12
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2008-01-15
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Administrative units
GEMET Concepts Keyword administrative boundary
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön muokattu aineisto- Lähde: SYKE, MML

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Scale (Denominator) 1000000
Resource Language fin
Resource Topic Category boundaries
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Merenrantaviiva ja suurimmat Itämeren saaret ovat SYKEn omasta rantaviiva-aineistosta,joka pohjautuu pienimittakaavaisiin taustakarttoihin sekä osittain ns. DCW (Digital Chart of the World) - aineistooon. Aluevesiraja-aineistot on muodostettu taitepisteiden koordinaateista, jotka on ilmoitettu maantieteellisinä koordinaatteina minuutin sadasosan tarkkuudella. Talousvyöhykkeen raja perustuu Valtioneuvoston asetukseen Suomen talousvyöhykkeen rajasta (26.11.2004).