Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

STATUS-palvelu satelliitti- ja maastohavaintojen aluettaisille tilastoille / STATUS service for areal statistics of satellite and monitoring station data

[FI] STATUS-palvelu on kehitetty alueittaisen vedenlaatutiedon esittämiseen. Pääasialliset aluejaot ovat EUn Vesipuitedirektiivissä käytetyt vesimuodostumat rannikolla ja järvillä. Merialueilla on käytössä myös EEAn aineistosta yleistetty 20x20km ruudukko, joka on erityisesti avomerialueilla käyttökelpoinen. STATUSssa on aineistoja usean eri satelliitin havainnoista vuodesta 2002 lähtien. aineiston kattavuus ja lähdeaineiston havaintotarkkuus vaihtelee vuosittain sen mukaan, mitä satelliitti-instrumentteja on ollut käytettävissä. Havaintoja kertyy palveluun automaattisesti päivittäin. Havaitut muuttujat ovat: pintalämpötila, a-klorofylli, sameus, humus, näkösyvyys.

STATUS-palvelu on tällä hetkellä avoin SYKEn ja ELYjen henkilöstölle.


[EN] The STATUS service has been developed to present regional water quality information. The main zoning is the coastal and lake water bodies used in the EU Water Framework Directive. In sea areas, there is also a 20x20km grid generalized from EEA data, which is especially useful in offshore areas. STATUS contains data from observations of several different satellites since 2002. The coverage of the data and the accuracy of the observation of the source data vary from year to year depending on what satellite instruments have been available. Observations are automatically updated in the service on a daily basis. The variables observed are: surface temperature, a-chlorophyll, turbidity, humus and Secchi depth.

The STATUS service is currently open to SYKE and ELY personnel.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {B7E4E54D-1937-43CD-B5F0-885787159192}
Metadata Language eng
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (SYKE)
Contact information of the organisation responsible for metadata eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-02-19
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Service Date 2020-12-15
Service Date Type revision
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (SYKE)
Contact information of the organisation responsible for Service eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service pointOfContact
Thumbnail image
Thumbnail image
Service Category humanGeographicViewer
Service Category metadataStatisticalCalculationService
GEMET Concepts Keyword earth observation
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword satellite image
GEMET Concepts Keyword coastal water
GEMET Concepts Keyword freshwater
GEMET Concepts Keyword inland water
GEMET Concepts Keyword sea water
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword Water Framework Directive
GEMET Concepts Keyword water body
GEMET Concepts Keyword water quality
GEMET Concepts Keyword ecological status
GEMET Concepts Keyword ecological assessment
GEMET Concepts Keyword eutrophication
GEMET Concepts Keyword temperature
GEMET Concepts Keyword turbidity
GEMET Concepts Keyword chlorophyll
GEMET Concepts Keyword algal bloom
GEMET Concepts Keyword on-line service
Resource Classification Karttapalvelu
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords status assessment
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords TARKKA
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords STATUS
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords paikkatietopalvelu
Other keywords: Thesaurus name Geoinformatiikan sanasto
Use constraints and source

[FI] STATUS-palvelu on tällä hetkellä avoin SYKEn ja ELYjen henkilöstölle.


[EN] The STATUS service is currently open to SYKE and ELY personnel.

Access Constraints

no limitations

Service Type view
Begin Date of Temporal Extent 2002-06-18
End Date of Temporal Extent now
Lineage Information of Service

[FI] Palvelussa esiteltävät aineistot kattavat Suomen, Suomen rannikkoalueet sekä Itämeren alueen alkaen vuodesta 2002.


[EN] The datasets presented at the service cover Finland, Finnish Coastal zone an the Baltic Sea for time period starting 2002.