Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Soiden ojitustilanne

Soiden ojitustilanne –paikkatietoaineisto on rasterimuotoinen (25 m x 25 m) aineisto joka luokittaa koko Suomen turvemaat ojittamattomiin, ojitettuihin ja turpeenottoalueisiin. Aineisto on tehty MML:n maastotietokannan (vuosi 2008) ja CORINE2006 maanpeiteaineistojen avulla. Aineiston käytön yhteydessä on syytä mainita aineiston nimi SOJT_09b1 koska ojitustilanneaineistosta on käytössä eri versioita.

Lähtöaineistona käytetty vuoden 2008 MML:n maastotietokantaa sekä vuoden 2006 CORINE maanpeiteaineistoa.

Käyttötarkoitus: Suomen turvemaiden ojitustilanteen selvittäminen

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {4C46F896-5D12-43AD-9919-55A8A4FD1714}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2023-05-31
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2011-03-15
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi; seppo.tuominen (at) ymparisto.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Land cover
GEMET Concepts Keyword land use
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords SYKEn kansallisella rajapinnalla
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501. Aineistoja luovutettaessa otettava huomioon myös YM:n ohje ympäristöhallinnon tietoaineistojen julkisuudesta, luovuttamisesta ja hinnoittelusta.

Lupateksti: ©SYKE (pohjautuu MML aineistoon)

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type grid
Scale (Denominator) 100000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Aineiston teossa on käytetty MML:n maastotietokannan vektoriaineistoa jossa karttatiedot vuoden 2008 lopun mukaiset ja vuoden 2006 CORINE maanpeite aineistoa.

Prosessointihistoria: Lähtöaineistona on käytetty maastotietokannan alle 5 m levyisten virtavesien (ojien) pohjalta tehtyä rasteriaineistoa jossa alueet luokitettu alle ja yli 50 m etäisyydellä oleviin alueisiin. Tämä aineisto on leikattu maastotietokannan turvemaat – aineistolla jolloin saadaan aineisto joka luokittaa turvemaat ojittamattomiin eli yli 50 m virtavesistä oleviin alueisiin ja ojitettuihin eli alle 50 m päässä oleviin turvemaihin. Aineistoon on lisätty CORINE 2006 -aineistojen turpeenottoalueet. Aineiston teossa huomioitiin myös tiet, pellot ja turpeenottoalueet bufferoimalla ne 50 m vyöhykkeellä. Bufferivyöhyke luettiin ojitettuihin turvemaihin. Maastotietokannassa osa ojituksia on esitetty metsämaanojitus symbolein. Näiden alueiden paikkatietoanalyyseillä erotettavat alueet luokitettiin ojitettuihin turvemaihin. Maastotietokannan virtavesiaineistossa luonnonpuroja ei ole erotettu ojista. Purojen vaikutusalueet erotettiin ojitusaineistosta erottelemalla purot virtavesistä käymällä aineisto tietokoneen näytöllä visuaalisesti läpi. Luonnonpurojen vaikutusalueet luokitettiin ojittamattomiin turvemaihin.

VALUE-attribuutin arvot ovat: 1 = ojittamaton turvemaa 2 = ojitettu turvemaa 3 = turpeenottoalue