Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Satelliittikuvamosaiikki (Image2006)

Suomen IMAGE2006 satelliittikuvamosaiikki on tuotettu SYKEssä osana EU:n IMAGE2006 hanketta, jossa on tuotettu koko Länsi- ja Keski-Euroopan kattava digitaalinen satelliittikuvakartta. Aineisto on koottu IRS P6 ja SPOT-4 satelliittikuvista, jotka on kuvattu vuosina 2005 ja 2006 pääasiassa heinä-elokuussa. Yksittäiset satelliittikuvat on orto-oikaistu kansallisiin karttaprojektioihin, jonka jälkeen kuvat on mosaikoitu yhtenäiseksi satellittikuvamosaiikiksi.

Aineistossa vesialueet ja puuttuvan tiedon alueet erottuvat lähes mustina, sulkeutuneet havumetsät tumman vihreinä, lehtimetsät ja kasvipeitteiset peltomaat kirkkaan vihreinä ja niukkakasvipeitteiset alueet punaiset eri sävyinä. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote.

Kuvausajankohta vuosina 2005-2007.

Käyttötarkoitus: Taustakarttana ja kuvatulkintaan.

Lisätietoja: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuottaminen_CORINE_Land_Cover_2006_hankkeessa/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuott(9088) http://www.euromap.de/products/prod_003.html http://spot4.cnes.fr/spot4_gb/index.htm


Finland's IMAGE2006 satellite image mosaic has been produced at SYKE in the EU's IMAGE2006 project. The material consists of IRS, P6 and SPOT4 satellite images taken during the July and August. The individual satellite images have been ortho-corrected into national map projections, after which the images have been tiled into a single satellite image mosaic. The pixel size is 20 m. In the data, water areas and areas of missing information show in black, closed coniferous forests in dark green, deciduous forests and vegetated arable lands in bright green, and sparsely vegetated areas in different shades of red.

Acquisition years 2005-2007.

Usage as a background map and for image interpretation.

This SYKE’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0). INSPIRE compatible dataset has been published.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {5F95B099-0EAC-44DC-A1D5-B5B4A388A862}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-09-02
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3035
Resource Date 2009-01-01
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier http://paikkatiedot.fi/so/1002009/oi/OrthoimageCoverage
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Orthoimagery
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword aerial photograph
Spatial Scope of INSPIRE data National
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Satelliittikuva
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords INSPIRE-tietotuote
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lupateksti Based on material:CNES 2006, Distribution pot Image S.A., France, all rights reser-ved; Based on material ANTRIX Corporation Limited 2005-2006, Distribution by Euromap GmbH, Germany all, rights reserved. Kansallinen jatkoprosessointi ja mosaikointi SYKEssä, lähde: SYKE, CNES, ANTRIX

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Scale (Denominator) 100000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

CLC2006-aineiston tuottamisessa käytetty IMAGE2006 satelliittikuvamosaiikki koostuu 47 IRS P6 satelliittikuvasta ja 36 SPOT 4/5 satelliittikuvasta. Kuvat on vastaanotettu vuosina 2005 ja 2006. Yksittäisille satelliittikuville tehtiin ensin geometrinen korjaus Ruotsin Metriassa. Tämän jälkeen kuville suoritettiin SYKEssä radiometrinen kalibrointi, eli ilmakehäkorjaus sekä Lapissa myös topografian vaikutusta korjattiin. Lisäksi kuvista leikattiin pilviset kohdat pois. Näin muokatuista satelliittikuvista muodostettiin kuvamosaiikki, joka kattaa koko Suomen muutamia yksittäisiä aukkopaikkoja lukuun ottamatta. Paikkatietojen latauspalvelussa kuva on pilkottuna osiin tiedostokoon hallitsemiseksi.