Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Satelliittikuvamosaiikki (Image2000)

Suomen IMAGE2000 satelliittikuvamosaiikki on tuotettu osana EU:n IMAGE2000 hanketta, jossa on tuotettu koko Länsi- ja Keski-Euroopan kattava digitaalinen satelliittikuvakartta. Aineiston kokoamisessa on käytetty LANDSAT 7 ETM+ satelliittikuvia (n. 1000 kpl), jotka on vastaanotettu vuosina 1999-2001. Yksittäiset satelliittikuvat on orto-oikaistu kansallisiin karttaprojektioihin, jonka jälkeen kuvat on mosaikoitu yhteen Euroopan kattavaksi satelliittikuvakartaksi.

Aineistossa vesialueet ja puuttuvan tiedon alueet erottuvat lähes mustina, sulkeutuneet havumetsät tumman vihreinä, lehtimetsät ja kasvipeitteiset peltomaat kirkkaan vihreinä ja niukkakasvipeitteiset alueet punaiset eri sävyinä. Osa mosaiikin satelliittikuvista on vastaanotettu syyskuussa (mm. Pohjanlahden rannikko). Nämä kuvat erottuvat selvästi mosaiikissa vuodenaikaerosta johtuen; varsinkin peltomaalla, jotka erottuvat syyskuvissa punaisen eri sävyinä. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote.

Kuvausajankohta v. 2000 /+ /- 1 v.

Käyttötarkoitus: Taustakarttana ja kuvatulkintaan.

Lisätietoja: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuottaminen_CORINE_Land_Cover_2000_hankkeessa/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuott%289788%29 http://image2000.jrc.it http://landsat.gsfc.nasa.gov/about/landsat7.html


Finland's IMAGE2000 satellite image mosaic has been produced at SYKE in the EU's IMAGE2000 project. LANDSAT 7 ETM + satellite images (approx. 1000) have been used to compile the material. The individual satellite images have been ortho-corrected into national map projections, after which the images have been tiled into a single satellite image mosaic. The pixel size is 22 m. In the data, water areas and areas of missing information show in black, closed coniferous forests in dark green, deciduous forests and vegetated arable lands in bright green, and sparsely vegetated areas in different shades of red.

Acquisition years 2000 /+ /- 1 y.

Usage as a background map and for image interpretation.

This SYKE’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0). INSPIRE compatible dataset has been published.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {0FD2F424-2C22-4384-A0C6-65AF19DED2A9}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-09-02
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3035
Resource Date 2004-12-31
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier http://paikkatiedot.fi/so/1002008/oi/OrthoimageCoverage
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Orthoimagery
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword aerial photograph
Spatial Scope of INSPIRE data National
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords satelliittikuva
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords INSPIRE-tietotuote
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lupateksti Lähde: SYKE, JRC, ESA, Metria

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Scale (Denominator) 100000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2000-01-01
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

CLC2000 perustuu vuosina 1999 - 2002 otettuihin LANDSAT 7 ETM satelliittikuviin, joista tuotettiin IMAGE2000 -satelliittikuvamosaiikki ja maanpeitetietoa. Yksittäiset satelliittikuvat kalibroitiin radiometrisesti, ilmakehän vaikutusta korjattiin ja Lapissa tehtiin topografiakorjaus. Yksittäisten kuvien pilvettömistä alueista koottiin kasvillisuusvyöhykkeittäin kuvamosaiikki, joka yhdistettiin koko Suomen kattavaksi. Satelliittikuvien kalibroinnissa ja tulkinnassa on käytetty VTT:n kehittämiä työkaluja, joita on edelleen kehitetty projektin aikana. Tulkinnassa tarvittavina maastotietoina on käytetty Metsähallituksen ja UPM:n metsä- ja biotooppikartoitusta. JRC on tuottanut koko Euroopan kattavan mosaiikin, joka poikkeaa Suomen vastaavasta aineistosta.