Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Säähavaintoasemat

Säähavaintoasemat on tuottanut Ilmatieteen laitos.

Ilmatieteen laitos ylläpitää erityyppisiä havaintoasemia, joita ovat sääasemat, sadeasemat, tutkat, radioluotausasemat, mareografit ja poijut. Aineisto sisältää kunkin aseman pyöristetyt koordinaatit, korkeuden merenpinnan yläpuolella, asematyypin ja vuoden, jolloin joko asema tai samalla alueella sijainnut aiempi asema on aloittanut toimintansa.

Käyttötarkoitus: Öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön

https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/Saahavaintoasemat.pdf

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {CDE7624A-AA3A-4592-B086-24008F05108D}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata boris@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-06-18
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2012-01-21
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource boris@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource user
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Environmental monitoring facilities
GEMET Concepts Keyword environmental monitoring
GEMET Concepts Keyword weather monitoring
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Vain viranomaistehtäviin. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa. © Ilmatieteen laitos

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for by law.

Representation Type vector
Scale (Denominator) 1000
Resource Language fin
Resource Topic Category climatologyMeteorologyAtmosphere
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Aineisto on saatu Ilmatieteen laitoksen internetsivuilta. Koordinaatit ovat pyöristettyjä arvoja, joten aseman todellinen sijainti voi poiketa aineistossa esitetystä sijainnista kymmenistä metreistä yli kilometriin.