Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Rakennusperinnön hoitoavustushakemukset

Aineisto sisältää pistemäiset sekä myönnetyt että hylätyt rakennusperinnön hoitoavustushakemukset. Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Lisäksi aineistoa käytettäessä on otettava huomioon, että sen alueellinen ja ajallinen kattavuus voi vaihdella eri ELY-keskusten välillä. Aineisto on osa ELY-keskusten tuottamia kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön paikkatietoa (GISALU).

Ajallinen ja sijainnillinen kattavuus vaihtelee ELY-keskuksittain.

Käyttötarkoitus: Tuetaan maankäyttö- ja rakennuslain tehtävien suorittamista ja eri osapuolet saavat palautetta alueidenkäytön suunnittelusta ja suunnittelujärjestelmän toimivuudesta.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/GISALU.pdf

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {2CAEA52F-82FA-4E96-8E79-1327F27EF9A9}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata alu_tuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-11-09
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2012-01-24
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource alu_tuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource resourceProvider
INSPIRE Data Theme Buildings
GEMET Concepts Keyword environmental protection
GEMET Concepts Keyword cultural heritage
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Aineiston omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät ympäristöhallinnon viranomaisella, ja käyttäjä saa aineistoon alla mainitun rinnakkaisen käyttöoikeuden. Käyttöoikeutta ei saa luovuttaa kolmannelle. Aineistoa saa käyttää seuraavalla tavalla: Aineistosta saa valmistaa kappaleita millä tahansa tekniikalla, kuten tulostaa sitä tai tallentaa sitä omiin tiedostoihin. Aineistoa saa saattaa yleisön saataviin millä tahansa tavalla. Aineistoa käytettäessä on aina mainittava tiedon lähteenä luovutetun aineiston mukana toimitettu tieto lähteestä sekä aineiston luovuttamisen ajankohta. Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi.

Lähde: SYKE, ELY-keskukset

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type vector
Scale (Denominator) 2000
Resource Language fin
Resource Topic Category planningCadastre
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Aineisto on Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskusten (ELY) ympäristövastuualueen tuottamaa. Aineistoa käytetään ELY-keskuksissa muun muassa erilaisissa kulttuuriympäristön hoidon ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien hoitamisessa. Aineisto on käytettävissä kokonaisuudessaan ELY-keskuksissa ja ympäristöhallinnossa paikkatietojärjestelmän kautta. Muille käyttäjille aineisto on katseltavissa rajatulla tietosisällöllä ympäristöhallinnon internet palveluissa. ELY-keskukset ovat vastuussa oman alueensa aineistojen tuottamisesta ja päivittämisestä GISALU-järjestelmän avulla. Aineisto tuotetaan ELY-keskuksissa alkuperäisten päätösasiakirjojen perusteella. ELY-keskukset digitoivat aineiston paikkatiedoksi GISALU-järjestelmään ArcGis-paikkatietojärjestelmää hyödyntäen. Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Lisäksi aineistoa käytettäessä on otettava huomioon, että sen alueellinen ja ajallinen kattavuus voi vaihdella eri ELY-keskusten välillä.