Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Postinumeroalueet

Postinumeroalueet on tuotettu Tilastokeskuksessa postinumeroalueittaista tilastotuotantoa varten. Rajauksen perusteena on rakennuksen osoitteen postinumero (tietolähde VTJ, Väestötietojärjestelmä; Rakennus- ja huoneistorekisteri). Yksittäiset osoitteiden postinumerot eivät muodosta alueita, joten lähdeaineistoa on yleistetty postinumeroalueiden muodostamiseksi. Postinumeroalueen raja sijoittuu pääsääntöisesti kahden eri postinumeron omaavan rakennuksen sijaintien puoliväliin. Rajauksen sijainnin tarkkuus on suurempi siellä, missä rakennuksia on enemmän (esim. taajama-alueet).

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {3E653C81-F37C-4117-8B66-910C87DD7E67}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-05-04
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2021-05-04
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Tilastokeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Statistical units
GEMET Concepts Keyword administrative boundary
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Aineisto kuuluu Tilastokeskuksen maksuttomiin aineistoihin, joita voi vapaasti kopioida ja levittää, muokata ja hyödyntää kaupallisesti, yhdistellä muihin tuotteisiin sekä käyttää osana sovellusta tai palvelua.

Aineistoa käytettäessä on nimettävä alkuperäislähde ja aineistoversion ajankohta.

Tilastokeskuksen maksuttomien tietojen yleiset käyttöehdot: http://www.stat.fi/org/lainsaadanto/yleiset_kayttoehdot.html

© Tilastokeskus

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type vector
Scale (Denominator) 200000
Resource Language fin
Resource Topic Category boundaries
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Rajaus on tehty paikkatietomenetelmiä käyttäen.