Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Poronhoidon paikkatiedot

Poronhoito-aineisto on rajoitetun sopimuskäyttäjäjoukon käytettävissä Liiteri-palvelussa. Aineisto koostuu useista erillisistä aineistotasoista (ks. liitedokumentti). Lisäksi käytettävissä on eri aineistotasoista yhteen kerättyjä sisällöllisen teeman mukaisia kokoomatasoja (esim. ”Kaikki aidat ja aita-alueet”)(ks. liitedokumentti). HUOM: haitta-aineistot eivät vielä ole käytettävissä Liiterissä.

Aineisto on kerätty Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja paliskuntien yhteistyönä. Paliskunnat ylläpitävät aineistoa Poro-Harava järjestelmän kautta.

Käyttötarkoitus: Maankäytön ja suunnittelun tehtävät poronhoitoalueella. Paliskuntien omaan toimintaan liittyvät tehtävät.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/PorotHarava.pdf

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {A6E6BD51-E463-4E0A-88EC-71DBFDF2223E}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-07-21
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2016-06-16
Resource Date Type publication
Resource Date 2016-06-16
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Land use
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Aineiston käyttö vaatii sopimuksen SYKEn/paliskuntain yhdistyksen kanssa. Lupateksti: (c) SYKE, LUKE, Paliskuntain yhdistys, paliskunnat

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type vector
Scale (Denominator) 20000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Aineiston pohjatiedot on kerätty Luken ja paliskuntien yhteistyöllä paliskunnista, käyttäen apuna vanhaa paliskuntien porotietokantaa. Tiedot on ensin piirretty paperikartoille, joilta Luke on digitoinut ne paikkatietoaineistoiksi. Tiedot on tarkistettu ja hyväksytty paliskunnissa ja yhtenäistetty SYKEssä lopulliseksi paikkatietoaineistoksi. Paliskunnat ylläpitävät aineistoa Poro-Haravan avulla, mistä tiedot siirretään Liiteriin.