Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Pisara - Vesien- ja merenhoidon tietojärjestelmä

Vesien ja merenhoidon tietojärjestelmä tulee kattamaan merialueet, pohjavedet ja pintavedet. Syksyllä 2021 järjestelmä on otettu käyttöön meriosion osalta.Seuraavina tulevat pohjavedet ja pintavedet vaiheittain.

Järjestelmän avulla tullaan hallitsemaan vesimuodostumien tila-arviota. Järjestelmä kokoaa tietoja useista eri tietolähteistä ja osa-järjestelmistä sekä tarjoaa alustan tietojen koostamiseksi ja visualisoimiseksi karttatyökalun ja graafien avulla.

Tavoitteena on tukea vesien- ja merenhoidon suunitteluprosessia mm. tila-arvion kokoamisessa, seurannassa, toimenpiteiden suunnittelussa ja vaikuttavuuden arvioinnissa.

Järjestelmän avulla tullaan viestimään vesistöjen tilasta ja tukemaan päätöksentekoa.

Meriosio sisältää aluksi seuraavia osioita: - Automaattiset laskennat viidelle merenhoidon indikaattorille: a-kolorofylli, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, näkösyvyys, BBI pohjaeläinindeksi - Rantaroskien laskentatiedot vuodesta 2012 alkaen - Merenhoidon toimenpiteet 2016 - Vemala-mallin mukaiset kuormitustiedot merialueille - Havaintopaikka-tasoinen porautuminen vedenlaatutietoihin

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {E87B7F98-AAE3-4159-BEAE-2AAABC66445C}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata pisara-tuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-10-12
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2021-10-01
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource pisara-tuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Environmental monitoring facilities
INSPIRE Data Theme Sea regions
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: SYKE

Access Constraints

no limitations

Representation Type textTable
Resource Language eng
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category inlandWaters
Resource Topic Category oceans
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information

-