Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Peruskuivatushankkeet

Aineisto esittää peruskuivatushankkeiden ojien ja/tai hyötyalueiden sijaintitiedon. Aineistot on digitoitu ELY-keskuksissa. Sijainteja on merkitty kahdella tavalla: aluemaisena ja viivamaisena. Hankkeen sijoittuminen nykyiselle peruskartalle tehdään pääsääntöisesti silmämääräisen arvion perusteella pohjautuen hankkeen arkistoituihin karttalehtiin. Digitointi on tehty kuvaruudulla peruskartan ollessa pohjakarttana. Yksi hanke voi sisältää useita hyötyalueita ja ojaviivoja. Digitointitarkkuus selviää ominaisuustiedoista. Ojaviivan digitoinnissa on noudatettu ojan paalutuksen mukaista suuntaan alkaen 0. paalulta. Aineisto tarkentaa ympäristöhallinnon vesistötöiden tietojärjestelmän, Vestyn pistemäistä sijaintitietoa. Osa ominaisuustiedoista johdetaan Vestystä. Aineiston digitointiin on saatavilla erillinen ohjeistus.

Toimitusnumeron perusteella hankkeen asiakirjoja voi kysellä oman alueen ELY-keskuksesta.

Aineisto on jatkuvasti päivittyvää ja digitoinnin tarkkuus on yleistasoinen. Nämä reunaehdot tulee huomioida aineistoa käytettäessä ja esitettäessä.

Käyttötarkoitus: Aineistoa voidaan hyödyntää tietojärjestelmissä sekä erilaisia palveluissa ja tuotteissa osoittamaan peruskuivatushankkeiden sijaintia. Aineisto on tarkoitettu käytettäväksi ojitusyhteisöjen jäsenille, konsulteille, suunnittelijoille, alueiden asukkaille sekä viranomaisille. Aineiston rajapinnasta on tehty kaksi ArcGIS Online -pohjaista karttasovellusta, ympäristöhallinnon käyttöön sekä avoimeen kansalaiskäyttöön.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Peruskuivatuskohteet.pdf

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {AEAB5E5B-E228-4EF8-A36E-73410F3ED8CD}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2022-07-04
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2020-04-14
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Land use
GEMET Concepts Keyword water
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Aineisto on tarkoitettu ympäristöhallinnon käyttöön. Aineistoa on mahdollista tarkastella myös rajapinnalta. Aineistoa käytettäessä ja esitettäessä otettava huomioon digitoinnin tarkkuuden yleistasoisuus.

Lähde: SYKE ja ELY-keskukset

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Resource Language fin
Resource Topic Category inlandWaters
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Aineisto täydentyy vähitellen. Aineistoa ovat toimittaneet SYKE:lle kaikki ELY-keskukset. Aineiston tietosisällöstä vastaavat ao. ELY-keskukset.