Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Paikkatietoanalyysien tuloksia

Corine maanpeite 2018-aineistojen tarkemmasta kansallisesta rasterista laskettuja analyyseja käyttäen avuksi jotakin seuraavista paikkatietoaineistoista: pohjavesialueet, valuma-alueet tai hallinnolliset rajat.

Corine maanpeite 2018-aineisto vastaa vuoden 2018 tilannetta; Hallinnolliset rajat vastaavat tilannetta tammikuussa 2020; Pohjavesialue-aineistossa on mukana ne alueet, jotka olivat ELY-keskusten tiedossa syyskuussa 2018.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon tehtävien tueksi

Lisätietoja: http://www.syke.fi/download/noname/%7B0D971FD7-D3D6-4E14-A89E-CA9C87EC1EF4%7D/40394

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {F039C4B7-7D3C-4EFA-99B0-C52091BC97B4}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki.syke [at] ymparisto.fi
The role of the organisation responsible for metadata owner
Metadata revision date 2020-06-12
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2020-03-01
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki.syke [at] ymparisto.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Land cover
Resource Classification Muu järjestelmä tai aineisto
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen HTTP://WWW.SYKE.FI/FI-FI/AVOIN_TIETO/KAYTTOLUPA_JA_VASTUUT

Lähde: SYKE

Access Constraints

no limitations

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Paikkatietoanalyyseja on laskettu seuraavien aineistojen välillä, aineistot ovat Suomen ympäristökeskuksen tuottamia ellei toisin mainita: Corine maanpeite 20m kansallinen rasteri ja kuntarajat Corinen hierarkkisen luokittelun kaikilla neljällä tasolla. Kuntarajat ovat osa Maanmittauslaitoksen Maastokartta 1:100 000 -aineistoa. Corine maanpeite 20m kansallinen rasteri ja ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen toiminta-alueet Corinen hierarkkisen luokittelun kaikilla neljällä tasolla. ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen toiminta-alue-rajat ovat osa Maanmittauslaitoksen Maastokartta 1:100 000 -aineistoa. Corine maanpeite 20m kansallinen rasteri ja valuma-alueet, Corine-aineistosta on valittu ensimmäinen ja neljäs luokittelutaso ja valuma-alueaineistosta laskemiseen on käytetty sekä päävesistöalueita että kolmannen jakovaiheen mukaisia alueita. Corine maanpeite 20m kansallinen rasteri ja pohjavesialueet Corinen hierarkkisen luokittelun ensimmäisellä ja kolmannella luokittelutasolla erikseen pohjavesialueittain ja muodostumisalueittain. Näistä on tehty myös yhdistelmä.