Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

NDVI:n maksimiarvo v.2021

Vuotuinen normalisoitu kasvillisuusindeksi (NDVI) on kasvillisuusindeksi, joka lasketaan kaukokartoituksen avulla saatavan tiedon perusteella. Se kertoo vihreän kasvillisuuden määrän alueella. NDVI:n maksimi sisältää pikselin maksimiarvon kasvukaudelta toukokuusta lokakuuhun vuoden 2021 aikana.

Kasvillisuuden klorofylli imee voimakkaasti punaista näkyvää valoa, ja lehtien solurakenne heijastaa voimakkaasti tulevaa valoa lähi-infrapunassa. Siten kasvillisuuden peittämien alueiden NDVI on positiivinen. Vesialueilla on negatiivinen NDVI. NDVI kasvaa vihreän terveen kasvillisuuden määrän myötä pikselissä.

Aineiston pikselikoko on 10 m. Alkuperäiset NDVI-arvot, jotka vaihtelivat välillä -1 ja 1, skaalattiin välille 0 ja 200. Ennen NDVI:n maksimiarvojen arviointia kuukausittaisten yhdistelmien aukot täytettiin aiempien vuosien (2020, 2019) NDVI-arvoilla.

NDVI:n enimmäismäärää voidaan hyödyntää taustatietona sekä maanpeitteen ja luontotyyppien kartoituksessa sekä lajien levinneisyyden mallintamisessa. Aineisto on tuotettu FEO-projektissa.


The yearly NDVI maximum 2021

The yearly Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) maximum (NDVImax) has been produced by the FEO project. The dataset was calculated as the maximum of monthly NDVI composites from Sentinel-2 satellite images for the period May to October during the year 2021. Sentinel-2 image index mosaics (S2ind) of the NDVI were utilized as base data set.

Vegetation chlorophyll strongly absorbs red visible light, and the cell structure of leaves strongly reflects incoming light in the near-infrared. Thus, the NDVI of vegetated areas is positive. Water areas show a negative NDVI. The NDVI increases with the amount of green healthy vegetation within a pixel.

The pixel size of the dataset is 10 m. The original NDVI values, ranging between -1 and 1, were scaled between 0 and 200. Prior to the estimation of the maximum NDVI, gaps in monthly composites were filled with NDVI values from previous years (2020, 2019).

The maximum NDVI can be utilized as background information and in the mapping of land cover and habitat types and the modelling of species distribution.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {7048236B-D522-4867-8A16-1C9B6565E871}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2023-01-04
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2022-05-03
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
INSPIRE Data Theme Land cover
INSPIRE Data Theme Habitats and biotopes
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword vegetation
GEMET Concepts Keyword ecosystem
GEMET Concepts Keyword habitat
Resource Classification Satelliittihavaintotieto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords NDVI
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords luontotyypit
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords FEO
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuu

Lähde: SYKE Source: SYKE

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Scale (Denominator) 10000
Resource Language eng
Resource Topic Category biota
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2021-05-01
End Date of Temporal Extent 2021-10-31
Lineage Information

Aineisto laskettiin kuukausittaisten NDVI-komposiittien enimmäismääränä Sentinel-2-satelliittikuvista. Perustietona käytettiin NDVI:n Sentinel-2-kuvaindeksimosaiikkeja (S2ind). Ennen NDVI:n maksimiarvojen arviointia kuukausimosaiikkien aukot täytettiin aiempien vuosien (2020, 2019) NDVI-arvoilla.

NDVI lasketaan seuraavasti:

NDVI=(B8-B4)/(B8+B4)

missä B8 ja B4 ovat yläilmakehän heijastumia lähi-infrapuna- ja punaisella Sentinel-2-kanavalla. Sijainti hakemistossa..\feokk\distribution\NDVIMax\

--

The NDVImax is calculated from Sentinel-2 image index mosaics (S2ind) of the NDVI that have been developed as part of the Finnish Geospatial Platform project 2017-2019 (http://www.paikkatietoalusta.fi/en).

The NDVI is calculated as follows:

NDVI=(B8-B4)/(B8+B4)

where B8 and B4 are the Top-of-Atmosphere reflectances in the near-infrared and red Sentinel-2 image bands, respectively. Location: ..\feokk\distribution\NDVIMax\