Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2013

VMI-aineiston tuottaja on Luonnonvarakeskus LUKE.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) kehitti niin sanotun valtakunnan metsien monilähteisen inventoinnin (MVMI) ja otti sen käyttöön vuonna 1990. Maastotietojen, satelliittikuvien ja muun numeerisen paikkatiedon avulla tuotetaan kuntakohtaiset metsävara-arviot ja karttamuotoisia metsävaratietoja. Suurimpaan osaan maata on tuotettu 5 kattavaa karttateemajoukkoa ja Lappiin 4. Uusimmassa, vuoden 2013 inventoinnissa on 40 teemaa, puutavaralajitilavuuksien lisäksi puulajeittaiset ja puusto-ositeittaiset biomassat. Ensimmäinen koko maan tuote valmistettiin vuosina 1990-1994; uusimmat ovat vuosilta 2005, 2007, 2009 ja 2013. Jatkossa uudet teemat tuotetaan yhden tai kahden vuoden välein. Metla on päättänyt laittaa karttamuotoisetteemat avoimesti jaettavaksi. Aineisto on rasterimuodossa ja nyt 16 m x16 m hilassa (aiemmat versiot 20m rasteri) ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä ja kattaa metsätalouden maan (VMI-maaluokista metsä-, kitu- ja joutomaan). Tässä aineistossa muu maa ja vesialueet on rajattu pois käyttäen maastotietokannan elementtejä, jotka lähinnä vastaavat VMI:n muita maaluokkia. Aineistojen latauspalvelu on osoitteessa http://kartta.metla.fi/

Pohjois-Suomessa puuttuvia alueita

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/LUKE_vmi2013.pdf http://www.metla.fi/ohjelma/vmi/vmi-moni.htm http://www.metla.fi/ohjelma/vmi/vmi10-maasto-ohje-06.pdf http://kartta.metla.fi/MVMI-Lisenssi.pdf

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {7EF697DA-B1DD-4335-A2F7-52C671CD3177}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-06-11
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2015-11-17
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Luonnonvarakeskus LUKE
Contact information of the organisation responsible for Resource mvmi@luke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Land cover
GEMET Concepts Keyword forest
GEMET Concepts Keyword land use
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Aineistoa käytettäessä on aineiston tai sitä sisältävän tai hyödyntävän palvelun yhteyteen liitettävä maininta alkuperäislähteestä ja aineistoversion ajankohta. Tarkemmat tiedot löytyvät lisenssistä: http://kartta.luke.fi/MVMI-Lisenssi.pdf

© Luonnonvarakeskus

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Scale (Denominator) 20000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2000
End Date of Temporal Extent 2010
Lineage Information

Monilähteinen inventointi tehtiin Suomeen ensimmäisen kerran 1990-1994. Ensimmäinen koko maan tuote valmistettiin vuosina 1990-1994; seuraavat ovat vuosilta 1996-2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ja 2013. Metla päätti marraskuussa 2012 laittaa vuoden 2009 karttamuotoiset teemat avoimesti jaettavaksi ja vuoden 2011 tulokset ovat toinen vapaaseen jakeluun tuleva karttajoukko. Jatkossa uudet teemat tuotetaan yhden tai kahden vuoden välein. Karttamuotoiset aineistot on rasterimuodossa, ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä ja kattavat metsätalouden maan (VMI-maaluokista metsä-, kitu- ja joutomaan). Vuoden 2013 datat ovat 16m x 16 m hilassa ja sitä edeltävät aineistot 20 m hilassa. Aineistossa muu maa ja vesialueet on rajattu pois käyttäen maastotietokannan elementtejä, jotka lähinnä vastaavat VMI:n muita maaluokkia kuin metsä-, kitu- ja joutomaata.

Prosessointihistoria: Prosessointi SYKE:ssä: LUKE toimitti koko Suomen kattavat metsäteemat SYKE:lle IMAGINE formaatissa koko maan kattavasti syksyllä 2015. Aineistot luettu SYKEssä ArcMap file geodatabaseksi.

\data\metla\vmi2013.gdb