Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2011

VMI-aineiston tuottaja on Luonnonvarakeskus LUKE.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) kehitti niin sanotun valtakunnan metsien monilähteiseninventoinnin (MVMI) ja otti sen käyttöön vuonna 1990. Maastotietojen, satelliittikuvien ja muun numeerisen paikkatiedon avulla tuotetaan kuntakohtaiset metsävara-arviot ja karttamuotoisia metsävaratietoja. Suurimpaan osaan maata on tuotettu 5 kattavaa karttateemajoukkoa ja Lappiin 4. Uusimmassa, vuoden 2009 inventoinnissa on 43 teemaa, puutavaralajitilavuuksien lisäksi puulajeittaiset ja puusto-ositeittaiset biomassat. Ensimmäinen koko maan tuote valmistettiin vuosina 1990-1994; uusimmat ovat vuosilta 2005, 2007 ja 2009. MVMI 2011 valmistuu alkuvuonna 2013. Ensimmäisessä vaiheessa vapaassa jakelussa ovat vuoden 2009 karttamuotoiset tulokset. Jatkossa uudet teemat tuotetaan yhden tai kahden vuoden välein. Metla on päättänyt laittaa karttamuotoisetteemat avoimesti jaettavaksi. Aineisto on rasterimuodossa, 20mx20m hilassa ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä ja kattaa metsätalouden maan (VMI-maaluokista metsä-, kitu- ja joutomaan). Tässä aineistossa muu maa ja vesialueet on rajattu pois käyttäen maastotietokannan elementtejä, jotka lähinnä vastaavat VMI:n muita maaluokkia. Aineistojen latauspalvelu on osoitteessa http://kartta.metla.fi/

Pohjois-Suomessa puuttuvia alueita

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/metla_vmi2011.pdf http://www.metla.fi/ohjelma/vmi/vmi-moni.htm http://www.metla.fi/ohjelma/vmi/vmi10-maasto-ohje-06.pdf

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {99581A43-FE33-4CC4-A01C-5DF23A57A8A1}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-06-11
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2014-05-13
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Luonnonvarakeskus LUKE
Contact information of the organisation responsible for Resource mvmi@luke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Land cover
GEMET Concepts Keyword forest
GEMET Concepts Keyword land use
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Metsäntutkimuslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaaliset oikeudet tuotteeseen. Tuotteen ylläpidossa on käytetty Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Tuotteen käyttöehtoja säätelee Monilähteisen Valtakunnan Metsien Inventoinnin karttamuotoisten aineistojen lisenssi, joka on tiedostossa MVMI-Lisenssi.pdf sekä myös verkko-osoitteessa http://kartta.metla.fi/MVMI-Lisenssi.pdf.

Aineistoa käytettäessä on mainittava tuotteen tekijäoikeuden omistaja, ”©Luonnonvarakeskus, 2013” ja aineiston nimi, ”Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2011”. Tutkimuskäytössä aineiston metodinen kuvaus löytyy kohdassa "Viitteet" mainituista julkaisuista.

©Luonnonvarakeskus

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Scale (Denominator) 20000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2000
End Date of Temporal Extent 2010
Lineage Information

Monilähteinen inventointi tehtiin Suomeen ensimmäisen kerran 1990-1994. Ensimmäinen koko maan tuote valmistettiin vuosina 1990-1994; seuraavat ovat vuosilta 1996-2003, 2005, 2007, 2009 ja 2011. Metla päätti marraskuussa 2012 laittaa vuoden 2009 karttamuotoiset teemat avoimesti jaettavaksi ja vuoden 2011 tulokset ovat toinen vapaaseen jakeluun tuleva karttajoukko. Jatkossa uudet teemat tuotetaan yhden tai kahden vuoden välein. Karttamuotoiset aineistot on rasterimuodossa, 20mx20m hilassa ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä ja kattavat metsätalouden maan (VMI-maaluokista metsä-, kitu- ja joutomaan). Tässä aineistossa muu maa ja vesialueet on rajattu pois käyttäen maastotietokannan elementtejä, jotka lähinnä vastaavat VMI:n muita maaluokkia kuin metsä-, kitu- ja joutomaata. Vuoden 2011 tuloslaskentaan käytettiin yhteensä noin 69 000 VMI-maastokoealaa metsä-, kitu-, ja joutomaalta. 49 kpl Landsat 5 satelliitin TM-kuvia ja yksi Landsat 7 ETM+-kuva.

Prosessointihistoria: Prosessointi SYKE:ssä: Metlan aineistolatauspalvelusta (http://kartta.metla.fi/valinta.html) imuroitu utm200 karttalehdittäiset tiff-aineistot Mosaikoitu koko Suomen kattaviksi rastereiksi Luettu ArcMap file geodatabaseksi

\data\metla\vmi2011.gdb