Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Metsäkeskuksen hila-aineistot

Aineiston tuottaja on Metsäkeskus. Metsäkeskuksen metsävaratietoa on saatavissa kahdessa eri muodossa: hila-aineistona ja metsävarakuvioina.

Hila-aineisto koostuu 16 x 16 metrin kokoisista vektorimuotoisista ruuduista. Geometria on tallennettuna Hila- nimiseen file geodatabaseen, joka sisältää jokaisesta maakunnasta oman kohdeluokan esim. Uusimaa_maingridcell.

Metsävaratiedon keruu perustuu laserkeilaukseen, ilmakuvaukseen, referenssikoealojen mittaukseen sekä näiden aineistojen perusteella tehtävään puustotulkintaan. Kaukokartoitusperusteinen puustotulkintahila kattaa kaikki metsät vuoden 2013 inventoinnista lähtien, mutta kuvioittainen metsävaratieto tuotetaan ensisijaisesti yksityismetsille. Kuviotietoja voidaan prosessoida myös julkisyhteisöjen, kuten kuntien tai seurakuntien maille, jos ne ovat metsänomistajina Metsään.fi-palvelussa. Julkisyhteisöjen mailla ei tehdä kuitenkaan metsävaratiedon keruuseen liittyvää maastoinventointia. Vuosittain inventoidaan noin 10–12 aluetta eri puolilta Suomea, tavoitteen mukaisesti yhteensä noin 1,5 miljoonaa hehtaaria yksityismetsiä. Inventointikierto on tällöin kymmenen vuotta.

Lisää tietoa metsävaratiedon keruusta ja aineistojen ominaisuuksista Metsäkeskuksen sivuilta. Metsävaratiedon keruu: https://www.metsakeskus.fi/metsatiedon-keruu Metsävaratiedon laatu: https://www.metsakeskus.fi/metsatiedon-laatu Metsävaratiedon laatuseloste_https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/metsavaratiedon_laatuseloste.pdf

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi.

Lisätietoja: http://www.metsaan.fi/paikkatietoaineistot http://www.metsaan.fi/sites/default/files/avoin-metsatieto-koodisto.xlsx http://www.metsaan.fi/sites/default/files/avoin-metsatieto-hila-tietokantakaavio.pdf

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {433C9853-3F4D-4820-89EF-9C5526D13E20}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-06-15
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2018-05-15
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen Metsäkeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource asiakastuki@metsakeskus.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Habitats and biotopes
GEMET Concepts Keyword forest
GEMET Concepts Keyword soil
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

© Metsäkeskus

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Scale (Denominator) 5000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Aineistot on ladattu Metsäkeskuksen Avoin Metsätieto- palvelusta ja sen jälkeen nimetty uudelleen.

\data\metsakeskus\Hila.gdb