Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Metsäkasvillisuusvyöhykkeet (1994)

Suomi ulottuu pohjois-etelä suunnassa läpi boreaalisen havumetsävyöhykkeen. Se jaetaan neljään alavyöhykkeeseen, joiden rajat määräytyvät lämpöilmastosta aiheutuvien kasvillisuuserojen perusteella. Alavyöhykkeet jaetaan edelleen lähinnä ilmaston mereisyydestä ja mantereisuudesta johtuvien kasvillisuuserojen määräämiin lohkoihin. Aineisto on digitoitu YM:n muistiosta nro 3/1994 Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden kuvaaminen (jako julkaistu myös Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien suojelun tarve -työryhmän mietinnössä).

Käyttötarkoitus: Aineistoa käytetään taustakarttojen tuottamiseen ja karkeisiin analyyseihin.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Metsakasvillisuusvyohykkeet1994.pdf

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {E5585584-EB9C-44C4-9C2B-4C7F8D883DAE}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-06-26
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2015-05-12
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Bio-geographical regions
GEMET Concepts Keyword biogeographical region
GEMET Concepts Keyword forest
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

SYKE, YM, ELYt, AVIt, ARA sisäinen käyttö.

Lähde: SYKE

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type vector
Scale (Denominator) 1000000
Resource Language fin
Resource Topic Category biota
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 1994-01-01
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Aineistoon digitoitu YM:n muistion nro 3/1994 Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden kuvaaminen perusteella kuvaruudulta. Suomen rajat pohjautuvat Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen kuntajakoon 1:100 000, 2013, johon on SYKEssä lisätty merenrantaviiva ja suurimmat Itämeren saaret SYKEn omasta rantaviiva-aineistosta. Käyttö aineiston tarkkuuden puitteissa. Sijainti: GEO.BiolMaantAluejaot