Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Meriveden suolaisuus pinnalla

Suolaisuus pinnalla on SYKEssä VELMU-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) tarkoituksiin tuotettu rasteriaineisto. Aineisto kuvaa mallinnettua meriveden suolaisuutta promilleina (PSU) 20 metrin resoluutiolla. Rasteriaineisto on visualisoitu väriasteikolla sinisestä (suolainen) punaiseen (vähäsuolainen). Luokittelematonta aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi


SEA SURFACE SALINITY (VELMU)

Sea surface salinity is a raster format data, developed in SYKE for the purposes of the VELMU programme (The Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment). Data describes modelled sea surface salinity in per mille (PSU) at a resolution of 20 meters. Data has been visualized in a colour scale from blue (high salinity) to red (low salinity). Data requests can be sent to: syke.velmudata@syke.fi

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {D9F7BA00-14B9-40A0-9FEB-A9549266D7FF}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata syke.velmudata@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-11-29
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2016-08-16
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource originator
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword marine environment
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords itämeri.fi
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords Veden ominaisuudet
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set in viewable in the VELMU map service or through the interface.

©SYKE

© DCW

Lähde: Lappalainen, J., Virtanen, E. A., Kallio, K., Junttila, S., & Viitasalo, M. (2019). Substrate limitation of a habitat-forming genus Fucus under different water clarity scenarios in the northern Baltic Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 218, 31-38. doi:10.1016/j.ecss.2018.11.010

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Representation Type grid
Scale (Denominator) 10000
Scale (Denominator) 4000000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Aineistona käytettiin Hertta-tietokannan ja t/a Arandan pinnanläheisiä suolaisuusmittauksia vuosilta 2004 – 2015. Suolaisuusmittaukset keskiarvoistettiin kesäkuukausille (kesäkuu-elokuu). Jokien vaikutus huomioitiin mallissa painottamalla 52 suurimman joen keskimääräisiä virtaamia. Mallin luotettavuus on parempi rannikolla verrattuna avomerialueisiin mittauksien epätasaisesta spatiaalisesta jakaumasta johtuen.


Original data used for the model was derived from Hertta-database. In addition, limnos- and ctd water samples of r/v Aranda were included from the years 2004 – 2015. Salinity recordings were averaged for the summer months (June-August). The effect of rivers was considered by weighting the model with the average flow rate of the 52 largest rivers in the Finnish coast. Model reliability is better near coast than in the open sea due to the uneven spatial distribution of salinity recordings.


För modelleringen användes Hertta databasen och R/V Arandas salthaltighetsmätningar från havsytan från åren 2004 – 2015. Salthaltighetsmätningarna gavs ett medeltal för sommarmånaderna (juni-augusti). Flodernas påverkan togs i beaktan genom att de 52 största flodernas strömningsvolym gavs ett medeltal och betonades. Modellens pålitlighet är bättre vid kusten än vid öppna havsområden på grund av mätningsplatsernas ojämna rumsliga fördelning.