Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Maastotietokannan vedet

Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto ja se koostuu erilaisista kohderyhmistä kuten liikenneväylistä, rakennuksista ja maankäytöstä. Maastotietokannan vedet -aineisto sisältää sekä Maastotietokannan aluemaiset meret, järvet, virtavedet ja altaat että viivamaiset virtavedet koko Suomesta.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön

Lisätietoja: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/maastotietokanta-0 https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2018/03/Maastotietokohteet_0.pdf http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2019/12/maastotietokanta_kohdemalli.xlsx

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {83DEFB52-3123-4965-9076-7CC4E62805AD}
Metadata Language bul
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-03-16
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2021-01-28
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Maanmittauslaitos
Contact information of the organisation responsible for Resource myynti@maanmittauslaitos.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Land cover
GEMET Concepts Keyword sea
GEMET Concepts Keyword lake
GEMET Concepts Keyword river
GEMET Concepts Keyword ditch
GEMET Concepts Keyword pond
GEMET Concepts Keyword pool
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Maastotietokanta kuuluu Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, ja on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi. Lähdemerkintä: Maastotietokanta, lähde: Maanmittauslaitos 01/2021.

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Scale (Denominator) 5000
Resource Language fin
Resource Topic Category imageryBaseMapsEarthCover
Resource Topic Category inlandWaters
Resource Topic Category oceans
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information

SYKEssä on poimittu vuoden 2021 Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan Maasto1-kohderyhmästä seuraavat kohteet omiksi aineistoiksi (suluissa kentän LUOKKA arvo): jarvi-aineisto: Järvivesi (36200) meri-aineisto: Merivesi (36211) virtavesi-aineisto: Virtavesi (36313) virtavesiviivat-aineisto: Virtavesi, alle 2m (36311) Virtavesi, 2-5m (36312) Lisäksi SYKEssä on poimittu Maastotietokannan Rakennukset-kohderyhmästä seuraavat kohteet omiksi aineistoiksi (suluissa kentän LUOKKA arvo): allas-aineisto: Allas (44300)

\data\mtk\MTKvedet.gdb