Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Maastotietokannan kalliot

Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto ja se koostuu erilaisista kohderyhmistä kuten liikenneväylistä, rakennuksista ja maankäytöstä. Maastotietokannan kalliot -aineisto sisältää sekä Maastotietokannan aluemaiset kivikot, kalliot, hietikot ja maa-ainestenottoalueista kivennäisainesten ottolaueet että pistemäiset harvat louhikot, kalliot ja kivet koko Suomesta. Lisäksi kalliot-aineistosta löytyvät viivamaiset jyrkänteet.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön

Lisätietoja: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/maastotietokanta-0 https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2018/03/Maastotietokohteet_0.pdf http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2019/12/maastotietokanta_kohdemalli.xlsx

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {338C3BA0-497F-46D3-ADD9-8E080C57E8AC}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-03-16
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2021-01-28
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Maanmittauslaitos
Contact information of the organisation responsible for Resource myynti@maanmittauslaitos.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Land cover
GEMET Concepts Keyword rock
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Maastotietokanta kuuluu Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, ja on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi. Lähdemerkintä: Maastotietokanta, lähde: Maanmittauslaitos 01/2021.

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Scale (Denominator) 5000
Resource Language fin
Resource Topic Category geoscientificInformation
Resource Topic Category imageryBaseMapsEarthCover
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information

SYKEssä on poimittu vuoden 2021 Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan Maasto1-kohderyhmästä seuraavat kohteet omiksi aineistoiksi (suluissa kentän LUOKKA arvo): Kallioalueet-aineisto: Hietikko (34300) Kallio – alue (34100) Kivikko (34700) Maa-aineksenottoalue, karkea kivennäisaines (32111) Maa-aineksenottoalue, hieno kivennäisaines (32112) Kalliopisteet-aineisto Harva louhikko (34200) Kallio – symboli (34100) Kivi (34600) Jyrkänteet-aineisto: Jyrkänne (34400)

\data\mtk\MTKKoosteet.gdb