Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Leväkukinta

Leväkukinta niminen tietojärjestelmä sisältää vesiviranomaisten kokoamaa tietoa leväesiintymistä ja niiden aiheuttajista (valtalajit). Tietoja on tallennettu 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Tiedot perustuvat sekä yleisöilmoituksiin ja niiden yhteydessä toimitettuihin levänäytteisiin että systemaattiseen silmämääräisiin havaintoihin perustuvaan seurantaan näytteineen, josta saatuja tuloksia on tallennettu vuodesta 1998 lähtien.

Järjestelmä korvaa aiemman levähaitta nimisen järjestelmän.

Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.

Purpose of use: Aineistoa käytetään ympäristöhallinnon levätilanteen tiedottamisen tarpeisiin. Aineiston perusteella voidaanantaa yleisölle tietoja paikallisista leväesiintymähavainnoista ja voidaan arvioida sinilevien yleisyyttä, esiintymisen ajoittumista ja massaesiintymisiä muodostavia lajeja suomalaisissa vesissä.

More information: Erikoistutkija Marko Järvinen, SYKE, Vesikeskus

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {C8A7D4C5-FBCE-4CD5-A0D5-5E9C01BE696C}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata jouko.rissanen@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2018-10-09
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2020-06-16
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource jouko.rissanenat]ymparisto.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Environmental monitoring facilities
GEMET Concepts Keyword biology
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE ja ELY-keskukset

Access Constraints

no limitations

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category biota
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2010-06-29
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

N/A