Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Laserpisteet

Laserpisteet aineisto on tuotettu MML:n muunnostietopalvelusta ladatusta laserpisteaineistosta. Laserpisteet aineistossa on kaikki kansallisen laserpisteaineiston pisteet ArcGIS:n Laser Dataset muodossa. Vuoden 2019 päivityksessä luettiin myös kaikki MML:ssa automaattisesti luokitellut pistepilviaineistot (aikaisemmin vain steromallinnetut). Nämä automaattisesti luokitellut aineistot erottaa stereomallinnetuista siitä, että niiden nimessä (gdb, raster) on laatu2.

Viimeisin päivitys on tehty (tiedot luettu MML:n tietopalvelusta) tammikuussa 2021 (viim. pvm 11.1.2021) - puuttuneet ruudut 'Lapin niskasta', ovat ns. laatu2-aineistoa.

Kattavuus: lähes tulkoon koko Suomi. Lapissa rajavyöhykkeellä on puutteita sekä Kokkolan saaristossa muutama ruutu puuttuu.

HUOM! Alkuperäisen pistepilven tiheyttä on tarkoituksellisesti heikennetty (=laatu heikkoa) rajavyöhykkeellä ja puolustusvoimien hallinnoimilla alueilla. Tästä syystä näillä alueilla rastereiden laadussa esiintyy huomattavia puutteita.

Käyttötarkoitus: ympäristön tila, maanpeite, maankäyttö,

Lisätietoja: http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/laserkeilausaineisto

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {5F482F53-0486-42EA-A3CD-0CF85FED62CB}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-01-22
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2017-03-14
Resource Date Type publication
Resource Date 2021-01-22
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Land cover
GEMET Concepts Keyword environmental monitoring
GEMET Concepts Keyword vegetation cover
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Vain ympäristöhallinnon virastojen käyttöön/viranomaistehtäviin.

Lähde: SYKE

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type vector
Resource Language fin
Resource Topic Category imageryBaseMapsEarthCover
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2008-01-01
End Date of Temporal Extent 2021-01-22
Lineage Information

Lähdeaineisto: Laserpisteet aineisto on tehty MML:n sivuilta ladatusta laserkeilausainestosta: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laserkeilausaineisto Laserkeilausaineiston päivittäminen: https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/avoimien-aineistojen-tiedostopalvelu

Prosessointihistoria: MML:n latauspalvelusta luetut laz tiedostot (ruutukohtaisia) on tallennettu SYKEn palvelimelle, Aineiston käsittely on tehty seuraavasti (toteutus python scriptillä, komennot ArcGIS:n geoprosessointeja): 1) Alkuperäinen laz tiedosto muuttettu las-formaattiin (LAStools) 2) Las-formaatissa oleva tiedosto muunnettu zlas-formaattiin (by ESRI) 3) Zlas tiedostosta tehty LAS DATASET => lopputuotteena ykisttäisen ruudun laserpisteaineisto (sekä kaikki yhteen laser dataset:iin, tämä aineisto on rajatulle käyttäjäryhmälle).

Laserpisteet aineistossa mukana kaikki alkuperäinen MML:ssä lasermittauspisteistö (pistepilvi). Aineston pistepilvi on tuotettu ns. puoliautomaattisesti steaomallinnettuna, joten aineisto sisältää runsaasti virheellistä/väärin tulkittua tietoa. HUOM! Aineistoa on kuvattu useina eri vuosina (2008-2020) ja eri laittein ja konsulttien toimesta. Menetelmät ja tavat ovat kehittyneet ajan kuluessa, mm. las-formaatti. Aineiston analysoinnissa tämä tulee ottaa huomioon!!!