Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Laboratorion ja näytteenoton tiedonhallintajärjestelmä LIMS

Lims -järjestelmä mahdollistaa viikko- ja päiväkohtaisesti muokattavan näytteenoton vuosisuunnittelun, erityyppisten näytteiden kirjauksen ja määritystulosten tallennuksen, määrityspyyntöjen lähettämisen ja tulosten vastaanottamisen eri Lims –järjestelmien kanssa sekä tulosten siirron Hertta tietojärjestelmiin tai tulosten luovuttamisen asiakkaille testausselosteina ja tiedostoina (mm. txt, xls, pdf). Limsiin liitetyn monipuolisen raportointiohjelman avulla saadaan erilaisia talouden ja toiminnan mittariraportteja toiminnan kehittämistä varten sekä erilaisia seuranta-, tilasto- ja tulosraportteja oman organisaation ja asiakkaiden tarpeisiin.

Näyte- ja tulostietoja on alettu tallentaa vaiheittain SYKEn tutkimuslaboratoriossa ja alueellisissa ympäristökeskuksissa marraskuusta 2000 alkaen. Vuonna 2001 kuluessa tuotantokäytön alettua näyte- ja tulostietojen tallennus on ollut jatkuvaa.

Purpose of use: LIMS on Suomen ympäristökeskuksen laboratorion tiedonhallintajärjestelmä näytteenoton suunnittelusta tulosten luovuttamiseen.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {939AE4E5-332A-4B0C-B9BF-96E0F16620A0}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Laboratoriokeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata mika.sarkkinen@syke.fi; riku.jaakonsaari@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-06-17
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3035
Resource Date 2020-06-17
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource mika.sarkkinen@syke.fi;riku.jaakonsaari@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Environmental monitoring facilities
Resource Classification Muu järjestelmä tai aineisto
Other keywords Laboratorion tiedonhallinta
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords LIMS
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Käyttöoikeus on niillä henkilöillä, jotka SYKEn laboratoriokeskuksen pääkäyttäjä määrittelee Lims -käyttäjäksi.

Aineistot ©SYKE

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of commercial or industrial information, where such confidentiality is provided for by national or Community law to protect a legitimate economic interest, including the public interest in maintaining statistical confidentiality and tax secrecy.

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2000-04-18
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Tiedonkeruuprosessi:

Limsin tiedonkeruuprosessi sisältää näytteenotonsuunnittelun, näytteenottotiedot, laboratorion tulokset sekä näytteen – että tulosten siirron rekistereihin (Hertta) ja asiakkaille. Tietojen tallentaja ja tulosten sekä muiden tietojen oikeellisuus on jäljitettävissä.

Ohjelmistokokonaisuuden hankintaprosessi:

Vuoden 2001alussa tuotantokäyttöön otettu Lims –järjestelmä sisälsi seuraavat toiminnot:

 • Kaupallinen konfiguroitava Lims (LimsBOSS) mahdollisti lomakekohtaiset räätälöinnit YHAn tarpeiden mukaisesti.

 • Hertassa ylläpidettävien rekistereiden (ks. kohta Prosessointihistoria) kopiointi –ja päivitystoiminnot Limseihin.

 • Vesla (pintavesitietojärjestelmä) havaintopaikkojen haku – ja päivitystoiminto.

 • Näytteenoton suunnittelumoduuli (viikko- ja päiväkohtaisesti muokattava vuosisuunnitelma, kenttälomakkeiden tulostus ja näytteiden kirjaus suunnitelmasta)

 • Kenttälomake kertoo minä päivänä, miltä havaintopaikalta, miltä syvyydeltä otetaan sovittua määritysvalikoimaa vastaavat näytteen ja mihin pulloihin, montako pulloa ja mihin laboratorioon pullot lähetetään.

 • Sisäänlukutoiminto tulostiedostolle (tiedosto määrittelyn mukainen)

 • Vesla –siirto, näyte ja tulostietojen siirto Pivet –rekisteriin tiedostosiirtoina.

 • LimsLink –laiteliitäntäohjelma, joka mahdollisti kaksissuuntaisen tiedonsiirron Limsin ja mittalaitteen välillä.

Merkittävät laajennukset käyttöönoton jälkeen

2001

 • Pivet -havaintopaikkojen haku – ja päivitystoiminto laajennettiin myös Povet -paikkoihin

 • Pivet -siirtotoiminto laajennettiin koskemaan myös Povet –siirtoa.

 • Business Objects –raportointiohjelman hankinta

2002-2004

 • Määrityspyyntöjen lähetystoiminto määrittelyn mukaiselle siirtotiedostolle

 • Sisäisten ohjeiden lukutoiminto

 • LimsLink –laiteliitäntäohjelma laajennus (lisälisenssit)

 • Tarrakirjoittimien hankinta ja erityyppiset tarrat käyttötarkoitustenmukaisesti

 • DataBOSS –laiteliitäntä ohjelma ns. manuaalilaitteille (tulos laitteelta suoraan Limsiin)

2009-2010

 • Kertymärekisterin (Kerty) ja Lims –järjestelmän välinen kaksisuuntainen tiedonsiirtotoiminto

 • Määrityspyynnön lähetystoiminnon laajentaminen koskemaan erityyppisten pyyntö- sekä tulostiedostojen tulostamista

 • Sisäänlukutoiminnon laajentaminen koskemaan määrityspyyntöjä ja erityyppisiä tulostiedostoja.

2002-2013

LimsBOSSin (nykyisin WiLabLIMS) versiopäivitykset

Business Objects- ja LimsLink – versiopäivitykset

2014-2015

Business Objects -raportointiohjelmiston selainversion käyttöönotto.

Processing history: Lims -järjestelmä käyttää Herttassa ylläpidettäviä rekistereitä:

 • Kunta-, tutkimuslaitos-, haju- sekä vesistöalue- että pohjavesialuerekisterit

(rekisterit päivittyvät Limseihin automaattisesti tai päivitetään tarvittaessa, esim. kunta).

 • Määrityskoodit eli DB –koodit (päivittyvät Limseihin automaattisesti viikko tallennuksesta)

 • Vesla ja Povet -järjestelmissä ylläpidettävät havaintopaikat.

(Veslasta ja Povetista haettujen havaintopaikkojen tiedot päivittyvät automaattisesti Limseihin.

Lims –järjestelmän tarkoituksenmukaisella käytöllä voidaan vähentää mm. tallennusvirheitä ja sääsää työaikaa, kun kerran tallennettu tieto siirtyy sähköisesti seuraavaan vaiheeseen. Kaikista tallennusvaiheista jää merkintä tallentajasta.