Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Korkeusmalli 2 m (KM2)

Korkeusmalli 2 m (KM2):n tuottaja on Maanmittauslaitos.

Korkeusmalli on avaruuskoordinaatistoon (x, y, z) sijoitettujen pisteiden muodostama verkko, joka voidaan esittää joko epäsäännöllisenä kolmioverkkona vektorimuodossa (TIN-malli) tai säännöllisenä ruutuverkkona rasterimuodossa (GRID-malli). Verkolta voidaan määrittää mielivaltaisen x, y -pisteen korkeus (z-koordinaatti). Laserkeilaus perustuu ilma-aluksesta lähetettyihin laserpulsseihin, jotka maanpintaan osuessaan heijastuvat takaisin. Laserpulssin matka-ajasta lasketaan etäisyys. Kun tiedetään lisäksi GPS- ja inertialaitteen avulla keilaimen tarkka sijainti ja asento, saadaan paikannettua pulssiosuman saaneen kohteen sijainti ja korkeus. Muodostetusta pistepilvestä voidaan tuottaa monenlaisia kolmiulotteisia paikkatietotuotteita – maanpinnan korkeutta kuvaava korkeusmalli on niistä yksi.

Korkeusmalli 2 (KM2) on laskettu Maanmittauslaitoksen keväällä 2008 aloittaman valtakunnallisen laserkeilauksen laserpisteaineiston maanpintaluokan ja virtavesiluokan pisteistä 2 m x 2 m ruutukokoon. Vakavesialueet on maskattu maastotietokannan rantaviivojen mukaan keilaushetken mukaiseen veden korkeuteen. Siltojen korkeuspisteet on saatavilla erillisenä aineistona (Siltojen korkeudet). Korkeusmallin tuotantoaluekohtaisista metatiedoista on saatavilla mm. keilauslennon päivämäärä. Korkeusjärjestelmänä on N2000. Lisätietoja laserkeilauksesta ja korkeusmallituotannosta Maanmittauslaitoksen internet-sivuilta: https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus-ja-ilmakuvaus.

Korkeusmalli 2 m tuotetaan kahdessa laatuluokassa: I laatuluokan korkeustarkkuus on keskimäärin 0,3 metriä ja II-laatuluokan korkeustarkkuus vaihtelee 0,3 ja yhden metrin välillä. Lisätietoja: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/korkeusmalli-2-m. Ajantasaistus, sis. mm. keilauspäivämäärä: https://www.maanmittauslaitos.fi/peruspaikkatietojen-yllapito.

Korkeusmalli vastaa 13.4.2021 tilannetta (MML:n muutostietopalvelusta).

Käyttötarkoitus: mm. tulvavaarakartoitus, korkeuskäyrien laatiminen, valuma-alueiden mallintaminen, geologinen kartoitus, melumallinnus ja visualisointi

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {C33167D8-5929-447F-A4AF-3C56E1B0D9D5}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-05-04
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2021-05-04
Resource Date Type revision
Resource Date 2015-12-02
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Maanmittauslaitos
Contact information of the organisation responsible for Resource myynti@maanmittauslaitos.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Elevation
GEMET Concepts Keyword altitude
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40 Lupateksti: © Maanmittauslaitos, SYKE

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Scale (Denominator) 5000
Resource Language fin
Resource Topic Category elevation
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

KM2-korkeusmallin pohjana ollult MML:n tilaama laserkeilaus tehtiin keväällä lehdettömänä aikana lentokoneesta 2 km korkeudesta. Keilauksen suorittavat alihankkijat. Pistetiheys on minimissään 0,5 pistettä neliömetrille. Pistepilveen kohdistuu erilaisia automaattisia ja vuorovaikutteisia tarkastuksia, kalibrointeja ja luokituksia. II-laadun keilaukset tehdään kesällä eikä sitä tarkasteta manuaalisesti. II-laadun aineisto korvautuu ajan myötä I-laadun aineistolla. Alihankkijat tuottavat georeferoidun pistepilven. MML:n ilmakuvakeskus tarkistaa sen laadun ja tekee pistepilven automaattisen maanpintaluokituksen (valmistuu keilauksen jälkeiseen syksyyn mennessä). Lopullinen laserpisteiden luokittelu/luokittelun tarkastus tehdään maanmittaustoimistoissa ESPA-stereotyö-asemaympäristössä ilmakuvastereomallien avulla. Pisteet talletetaan UTM35 karttalehtijaon mukaisina 3x3 km karttalehtinä/tiedostoina. Pisteiden tarkkuus on tasossa vähintään 60 cm ja korkeudessa vähintään 15 cm (RMSE). Pisteet luokitellaan maanpinta, vakavedet, virtavedet ja sillat -luokkiin. Padot, penkereet ja rumpujen yläpuoli luokitellaan maanpinta-luokkaan. Tässä vaiheessa operaattori voi lisätä maanpintapisteitä tai virtavedenpintapisteitä sellaisiin, käytännössä harvoihin paikkoihin, joissa ei ole riittävästi laserpisteitä korkeusmallin laadun kannalta. Nämä tallennetaan erillisiin tiedostoihin kuten myös silta-pisteet. Korkeusmalli 2 (KM2) on laskettu maanpintaluokan ja virtavesiluokan pisteistä 2 m x 2 m ruutukokoon. Vakavesialueet on maskattu maastotietokannan rantaviivojen mukaan keilaushetken mukaiseen veden korkeuteen. Korkeusmallin tarkkuus (RMSE enintään) on 30 cm. Maanmittauslaitoksen tavoitteena on saada edellisen vuoden tuotantoalueiden vuorovaikutteisesti luokitellut pistepilvet ja korkeusmallit valmiiksi ennen seuraavan vuoden laserkeilauksien aloittamista. Korkeusjärjestelmänä on N2000. Korkeusmallin toimituksessa Maanmittauslaitoksella olleen virheen takia korkeusmallissa oli paikoin korkeustietoa, vaikka sitä ei ole saatavilla ko. alueelta (ns. nodata-alue laserkeilatun alueen ulkopuolella). Näiden alueiden korkeutena on korkeusmallissa N2000- ja N60-korkeusjärjestelmien välinen erotus. Venäjän raja-alueella on myös karkeita korkeusvirheitä. Tämä virhe lienee nyt korjautunut ajantasaistuksien myötä. Lisätietoja Maanmittauslaitoksen internet-sivuilta dokumentista "Määrittelyt Maanmittauslaitoksen maastotietojärjestelmän osana olevalle korkeuspisteaineistolle ja korkeusmallituotteelle sekä niiden laadulle ja metatiedoille": http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/korkeusmalli-2-m

Prosessointihistoria: SYKE:ssä luetaan MML:n muutostietopalvelusta saatut ruutukohtaiset rasteritiedostot koko Suomen karttavaan rasteri datasettiin, aineistolle tehdää pyramidit ja lasketaan statistiikka. Valmistunut uusien laserkeilauksen perusteella ajantasaistettu korkeusmalli (alueet joilla maankäyttö muuttunut) on korvannut aineistossa vanhemman korkeusmallin (https://www.maanmittauslaitos.fi/maastotiedonkeruu).

Laatuluokka I ja laatuluokka II ylläpidetään erillisinä aineistoina. Yhdessä nämä ovat kattaneet vuoden 2021 alussa koko Suomen.

Korkeusmalleista on laskettu SYKEssä myös vinovalovarjosteet. Oletuksena käyttöliittymän kautta tarjotaan vinovalovarjoste Z-arvolla 1 m (ArcGIS:in oletuskatselukulmat). Paikkatietokannasta löytyy myös vinovalovarjoste Z-arvolla 5 m (Z5m-päätteellä).