Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Itämeren vuosittainen leväkooste (Envisat MERIS) 2003–2011 / Yearly algae composites of the Baltic Sea (Envisat MERIS) 2003–2011

[FI] Vuosittainen Itämeren avomerialueen pintaleväkooste koostetaan kesäkauden päivittäisistä pintalevähavainnoista. Pintalevälautoista tehdään neliluokkainen tulkintakartta, joka kuvaa todennäköisyyttä, että tietyllä alueella esiintyy pintalevää. Kartan luokat ovat 1) ei pintalevää, 2) mahdollista, 3) todennäköistä sekä 4) varmaa pintalevää. Kooste kuvaa kunkin pikselin maksimilevätilannetta kesä-elokuun aikana. Koosteet vuosilta 2003–2011 ovat 500 m maastoerotuskyvyllä.

Pintalevähavainnot pohjautuvat a-klorofyllin ja sameuden määrään. A-klorofylli on laskettu Envisat MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) instrumentin 3rd Reprocessing -datasta käyttäen neuroverkkolaskentaan perustuvaa FUB-mallia (Freie University of Berlin) (Shcroeder et al., 2007). Sameuden tulkinta tehdään mallilla, joka perustuu C2R-neuroverkkoon (Case-2 Regional), (Brockmann et ai. 2016; Doerffer et ai. 2007; 2008a; 2008b).

Aineiston käyttötarkoitus: Itämeren vedenlaadun seuranta.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] The annual Baltic Sea offshore algae compilation is compiled from daily surface algae observations during the summer season. Surface algae blooms are made into a four-class interpretation map that describes the probability of the occurrence of surface algae in each area. Algae classes are: 1) no, 2) potential, 3) likely and 4) evident surface algae. Composites describes maximum algal situation for each pixel during June-August. The composites from years 2003–2011 are with a terrain resolution of 500m.

Surface algal observations are based on the amount of chlorophyll-a and turbidity. Chlorophyll-a has been calculated from the 3rd Reprocessing data of the Envisat MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) instrument using the FUB model based on neural network computation (Freie University of Berlin) (Shcroeder et al., 2007). The turbidity estimation is done with a model based on a C2R neural network (Case-2 Regional), (Brockmann et al. 2016; Doerffer, et al. 2007; 2008a; 2008b).

Purpose of use: Monitoring of water quality in the Baltic Sea.


Viitteet / References

Anttila, S., Fleming-Lehtinen, V., Attila, J., Junttila S., Alasalmi, H., Hällfors, H., Kervinen, M., Koponen, S., (2018). A novel cyanobacterial surface accumulation indicator for the Baltic Sea. A novel earth observation based ecological indicator for cyanobacterial blooms. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 64:145-155. DOI: 10.1016/j.jag.2017.09.007. Available online (Oct/2017): http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243417301964

Schroeder, T., Schaale, M., & Fischer, J. (2007). Retrieval of atmospheric and oceanic properties from MERIS measurements: A new Case-2 water processor for BEAM. International Journal of Remote Sensing, 28(24), 5627–5632.

Brockmann, C & Doerffer, R. (2016). Evolution of the C2RCC neural network for Sentinel 2 and 3 for the retrieval of ocean colour products in normal and extreme optically complex waters. Proc. Living Planet Symposium, ESA SP-470.

Doerffer, R. & Schiller, H. (2007). The MERIS Case 2 algorithm. International Journal of Remote Sensing, 28 (3–4), 517–535. doi:10.1080/01431160600821127.

Doerffer, R., & Schiller, H. (2008a). MERIS Regional Coastal and Lake Case 2 Water Project Atmospheric correction ATBD (Algorithm Theoretical Basis Document) 1.0. 41 p. pdf

Doerffer, R. & Schiller, H., (2008b). MERIS Lake Water Project - Lake Water Algorithm for BEAM, ATBD (Algorithm Theoretical Basis Document) 1.0, 17 p.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: EO_MERIS_ALGAE_v1_season_composite_[YEAR]


Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {015F2D9F-3391-4CC1-9FFE-7E158788B0D3}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (SYKE)
Contact information of the organisation responsible for metadata eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-02-18
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:4326
Service Date 2018-11-05
Service Date Type publication
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (SYKE)
Contact information of the organisation responsible for Service eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword earth observation
GEMET Concepts Keyword satellite image
GEMET Concepts Keyword coastal water
GEMET Concepts Keyword sea water
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword water body
GEMET Concepts Keyword Water Framework Directive
GEMET Concepts Keyword water quality
GEMET Concepts Keyword ecological assessment
GEMET Concepts Keyword ecological status
GEMET Concepts Keyword eutrophication
GEMET Concepts Keyword monitoring
GEMET Concepts Keyword algal bloom
Resource Classification Satelliittihavaintotieto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords TARKKA
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords status assessment
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

[FI] SYKE on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Envisat MERIS -aineistoihin perustuva pintalevän kooste: "SYKE-aineisto, alkuperäinen data Euroopan avaruusjärjestö (vuosi)"

Lisätietoja: https://wiki.tiimeri.fi/pages/viewpage.action?pageId=70192865


[EN] SYKE must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Algae composite based on Envisat MERIS data: "SYKE data, original data provided by the European Space Agency (year)

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Resource Language eng
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category oceans
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2003-06-01
End Date of Temporal Extent 2011-08-31
Lineage Information of Service

[FI] Koosteet on laskettu kesäkauden Envisat MERIS pintalevähavainnoista.


[EN] Composites have been calculated from surface algae observations of the Envisat MERIS for the summer season.