Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

GOFREP-alue

GOFREP-alue -aineiston on tuottanut Liikennevirasto (nyk. Väylävirasto).

GOFREP on Suomenlahden alusliikenteen ilmoittautumisjärjestelmä, joka on SOLAS-yleissopimuksen säännön V/11 mukainen pakollinen järjestelmä. Alueen alusliikennettä valvotaan, minkä lisäksi aluksille annetaan neuvoja ja tietoa merenkulun vaaroista ja sääolosuhteista Suomenlahdella. Aineisto sisältää GOFREP-alueen rajat.

Käyttötarkoitus: Öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön

https://tmfg.fi/fi/vts/kansainvalisten-merialueiden-valvonta https://tmfg.fi/sites/default/files/2020-04/GOFREP_MG_2020_04_14.pdf

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {A9433D50-884E-4D70-BE0E-7412A7098A0F}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata boris@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-06-18
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2010-03-03
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource boris@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource user
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Administrative units
INSPIRE Data Theme Transport networks
INSPIRE Data Theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units
GEMET Concepts Keyword traffic
GEMET Concepts Keyword administrative boundary
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Vain viranomaistehtäviin. Aineiston kopiointi ilman tiedotuottajan lupaa on kielletty.

Lähde: Väylävirasto, Traffic Management Finland (TMF)

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for by law.

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type vector
Scale (Denominator) 1000
Resource Language fin
Resource Topic Category boundaries
Resource Topic Category transportation
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Aineisto on saatu Liikennevirastolta vuonna 2012. Määräykset GOFREP-alueen sijainnista ja tarkempaa tietoa GOFREP-järjestelmästä on IMO:n kiertokirjeissä SN/Circ.225 6.1.2003 ja SN/Circ.258 11.12.2006.