Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri

Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiteri sisältää muun muassa yli 1 000 tilastoa, satoja karttatasoja, uusia valtakunnallisia kaava-aineistoja, n. 20 000 asemakaavan seurantalomaketta sekä työtiloja ja jakamismahdollisuuksia.

Liiteri tarjoaa erilaisia käyttötapoja erityyppisille käyttäjille.

LIITERIN KÄYTTÖ VIERAANA:

Voit käyttää Liiterin avointa tietosisältöä ilman rekisteröitymistä ja kirjautumista.

LIITERIN KÄYTTÖ REKISTERÖITYNEENÄ:

Voit käyttää Liiterin avointa tietosisältöä Avoin tieto -palvelun kautta rekisteröitymällä ja kirjautumalla palveluun. Kirjautuneena käyttäjänä voit tallentaa Liiteriin omia työtilojasi ja aineistojasi. Rekisteröityminen on maksutonta.

LIITERIN KÄYTTÖ SOPIMUSASIAKKAANA:

Sopimusasiakkaana saat käyttöön Liiterin laajan tietosisällön, kaikki toiminnallisuudet ja YKR-aineistojakelun. Sopimusasiakkaille Liiterin käyttö on maksullista.

Eri käyttäjätasoilla on käytössä osittain erilaiset tietosisällöt ja toiminnallisuudet.

Järjestelmää voi käyttää suoraan tai Avoin tieto -palvelun kautta.

Liiteriin on tallennettu tilastotietoja pääosin vuodesta 2000 lähtien, mutta osa aikasarjoista ulottuu vuoteen 1985 asti. Tilastotietoja on saatavissa koko Suomesta hallinnollisilla ja toiminnallisilla alueilla sekä ruututasolla (250m - 20km). Osa tiedoista ei kata Ahvenanmaata. Tilastot päivitetään vuosittain. Eri tilastojen päivitysajankohta vaihtelee. Tarkemmin ajallista ja sijainnillista kattavuutta on kuvattu tilastokohtaisissa taustatiedoissa.

Kartta-aineistot kattavat pääosin koko maan. Kartta-aineistot saadaan tiedontuottajien rajapintapalveluiden kautta, jolloin käytössä on tiedontuottajien tarjoama uusin aineisto. Tarkemmin ajallista ja sijainnillsta kattavuutta on kuvattu karttatasokohtaisissa metatiedoissa.

Käyttötarkoitus: Liiteri palvelee viranomaisia ja yrityksiä, jotka työskentelevät maankäytön suunnittelun ja rakennetun ympäristön parissa. Liiteriä voi käyttää esimerkiksi kaavoituksessa, rakentamiseen liittyvien lupien ja avustusten ratkaisemisessa, strategisten suunnitelmien ja ohjelmien laatimisessa, lausuntojen tukena sekä kaavoituksen ja rakennetun ympäristön tilan seurannassa. Kansalaiset voivat hakea tietoa esimerkiksi oman asuinympäristönsä lähipalveluista tai kaavoitustilanteesta.

Lisätietoja: www.ymparisto.fi/liiteri

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {1893C260-D934-48F8-A0A0-3606FC392438}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Ympäristöpolitiikkakeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata alu_tuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata owner
Metadata revision date 2021-04-28
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2016-03-13
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus / Ympäristöpolitiikkakeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource alu_tuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units
INSPIRE Data Theme Buildings
INSPIRE Data Theme Land use
GEMET Concepts Keyword land use
GEMET Concepts Keyword land use planning
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Liiterissä olevia avoimia aineistoja ovat SYKEn latauspalvelu LAPIOsta saatavilla olevat paikkatietoaineistot, Liiterin avoimen puolen tilastot (käyttö vieraana ja rekisteriöityneenä) sekä asemakaavan seurantalomakkeet. Avoimiin aineistoihin myönnetään Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttölupa.

Muihin Palvelusta saatavilla oleviin Aineistoihin sovelletaan eri käyttöehtoja. Avoimen tietoaineiston käyttöluvasta poikkeavat käyttöehdot on kuvattu kunkin Aineiston metatiedoissa. Linkki metatietoihin löytyy Palvelusta.

Aineistoa käytettäessä on Aineiston tai sen osan sisältävän tai hyödyntävän palvelun yhteyteen liitettävä seuraava lähdemaininta:

  • Elinympäristön tietopalvelu Liiteri

  • Aineiston Palvelusta ottamispäivä

  • Aineiston yhteydessä mahdollisesti mainittu muu lähdetieto tai ©-merkintä

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri +pvm + aineistokohtainen lähdetieto tai ©-merkintä

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category planningCadastre
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 1985-01-01
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Tietojärjestelmässä käytetään aina viimeisimpiä voimassa olevia hallinnollisia aluejakoja. Myös historiatiedot päivitetään voimassa olevien aluejakojen mukaisiksi.

Prosessointihistoria: Tarkemmat kuvaukset on nähtävissä palvelussa jokaisen kartta-aineiston ja tilaston taustatiedoissa.