Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Eläinplanktontietojärjestelmä - ZPLANK

Eläinplanktontietojärjestelmä sisältää lähinnä ympäristö- ja aluehallinnon avomeren ja rannikkovesien seurantojen ja velvoitetarkkailujen kvantitatiivisia eläinplankton aineistoja. Lisäksi mukana on yliopistojen kenttäasemien keräämiä aineistoja. Aineisto sisältää ajallista ja paikallista tietoa eläinplanktonin määrästä, eliöryhmien keskinäisistä suhteista ja lajiston koostumuksesta Suomen rannikkovesien sekä avomeren havaintopaikoista, sekä pitkäaikaisia trendejä seurannan havaintopaikoilla eläinplanktonin määrästä ja koostumuksesta. Vanhimmat seuranta-aineistot ovat 60-luvulta.
Aineisto on tarkoitettu lähinnä ympäristöhallinnon käyttöön. Eläinplanktonin määrä ja koostumus on tärkeä mittari meristrategiadirektiivin edellyttämässä meren tilan luokittelussa. Aineiston avulla on kehitetty luokittelumuuttujia. Aineistoa käytetään myös enenevässä määrin yhteistyössä yliopistojen kanssa, esimerkiksi tutkimushankkeissa ja opinnäytetöissä. Lajitiedot pohjautuvat Luomuksen Laji.fi järjestelmään. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {646437F7-F8EF-43BF-A926-39DE4573B460}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata plankton.tuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-06-18
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:4326
Resource Date 2021-06-29
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource plankton.tuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
INSPIRE Data Theme Environmental monitoring facilities
INSPIRE Data Theme Sea regions
INSPIRE Data Theme Species distribution
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Access Constraints

no limitations

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category biota
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category oceans
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 1966-01-01
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

-