Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Aluejaot

Aluejaot-dataset:iin sisältyy erilaisia aluejakoa: Kalastusalueet = Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ylläpitämät kalastusalueet. MHLuontopalvelut= Metsähallituksen luontopalvelualueet. Aineisto on Metsähallituksen aineisto, johon on SYKEssä lisätty Ahvenmaan alue, joka ei kuulu Metsähallituksen organisaatioon. Maakuntamuseot = maakuntamuseoiden toiminta-alueet.

Käyttötarkoitus: Aineistoja voidaan käyttää mm. pohjakarttana ja erilaisten analyysien apuna.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Aluejaot.pdf https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/LuontoPalveluAlueidenRajat.pdf

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {341025F5-E395-4655-AE8D-65BD152DB963}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-06-15
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2018-03-13
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Administrative units
GEMET Concepts Keyword administrative boundary
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Vain ympäristöhallinnon virastojen käyttöön. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa.

Dataset sisältää useiden tiedontuottajien aineistoja.

Lupatekstit: Kalastusalueet @ RKTL; Metsähallituksen luontopalvelualueet: ©Metsähallitus; Maakuntamuseoiden toiminta-alueet: ©Museovirasto.

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type vector
Scale (Denominator) 20000
Resource Language fin
Resource Topic Category boundaries
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Metsähallituksen luontopalveluiden aluejako -aineisto saatu Metsähallitukselta ja SYKEssä siihen on lisätty Ahvenanmaan alue.