Löytyi 2 aineistoa

Avainsanat: SYKEn kansallisella rajapinnalla surface water

Suodattimen tulokset
  • Havaitut tulva-alueet / Historic Flood Maps

    Havaittu tulva-alue on jonkun tietyn toteutuneen tulvan veden peittämä alue, joka on rajattu maastohavaintojen (tulva-alueen reunan merkitseminen tai kuvaaminen) tai...
  • Ranta10 - rantaviiva 1:10 000

    Ranta10 on topologisesti eheä Suomen vesistöjä kuvaava paikkatietoaineisto. Aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vuosien 2000-2008 aineistoon (1:5 000-1:10...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).