Löytyi 2 aineistoa

Resurssityypit: Paikkatiedot ja kaukokartoitus Muodot: WMS Avainsanat: Paikkatietoaineisto Land use

Suodattimen tulokset
  • Ruoppaukset rannikolla

    Ruoppaukset rannikolla Aineisto on yhdistelmä VESTY:n eli Vesistötyö-tietojärjestelmästä haetuista ruoppaustiedoista sekä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta saaduista tiedoista....
  • Poronhoitoalueiden laidunluokitus

    Laidunluokitus kuvaa erilaisten talvilaidunten sijaintia paliskunnissa ja poronhoitoalueella. Poronhoitoalueen kasvillisuutta ja maanpeitettä kuvataan kaksitasoisella...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).