Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Value-VPD-Valuma-aluejako (ehdotus)

Value-VPD-Valuma-aluejako (ehdotus) -aineisto tullaan poistamaan käytöstä vanhentuneena marraskuussa 2023.

Tämä aineisto sisältää valuma-alueet, jotka on määritetty EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) mukaisille joki- ja järvivesimuodostumille. Aineisto on toteutettu VALUE -hankkeessa, joka tähtää valtakunnallisen valuma-aluejaon uudistamiseen. Aineisto on koko Manner-Suomen kattava ja toteutettu kokonaan digitaalisilla tuotantomenetelmillä. Aineisto on vielä toteutusvaiheessa ja tämä nyt julkaistu versio on ehdotus uudeksi VPD-valuma-aluejaoksi ja tarkoitettu täydentämään normaalia valuma-aluejakoa. Aineistoa voidaan vielä muuttaa käyttäjien kommenttien perusteella. Aineistossa on valuma-alueet yhteensä 6493 kohteelle, joista 1900 on VPD-jokia ja 4593 on VPD-järviä.

VPD-valuma-alueiden reunaviivoja ei ole tässä aineistossa yleistetty, joten niissä näkyy lähtöaineiston rakenteesta johtuva sahalaitaisuus.

Käyttötarkoitus: Aineisto on vielä toteutusvaiheessa ja tämä nyt julkaistu versio on ehdotus uudeksi valuma-aluejaoksi. Tätä aineistoa voidaan vielä muuttaa käyttäjien kommenttien perusteella.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {B331E0FB-A5FE-45D5-AB64-25F534765ABC}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-09-08
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-09-08
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2014-04-30
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli user
INSPIRE-teema Hydrography
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana catchment area
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät ympäristöhallinnon viranomaisella, ja käyttäjä saa aineistoon alla mainitun rinnakkaisen käyttöoikeuden. Käyttöoikeutta ei saa luovuttaa kolmannelle. Aineistoa saa käyttää seuraavalla tavalla: aineistosta saa valmistaa kappaleita millä tahansa tekniikalla, kuten tulostaa sitä tai tallentaa sitä omiin tiedostoihin. Aineistoa saa saattaa yleisön saataviin millä tahansa tavalla. Aineistoa käytettäessä on aina mainittava tiedon lähteenä luovutetun aineiston mukana toimitettu tieto lähteestä sekä aineiston luovuttamisen ajankohta. Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi.

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Tämä aineisto on valtakunnan kattava kokonaan digitaalisilla tuotantomenetelmillä toteutettu VPD-valuma-aluejako. Lähtöaineistona on käytetty MML:n 10 metrin ruutukokoon perustuvaa korkeusmallia, jota on täydennetty valtakunnan rajan ulkopuolelle meneviltä osiltaan maailmanlaajuisella ASTER GDEM korkeusmallilla (The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan & National Aeronautics and Space Administration (NASA), USA, 2011). Tätä korkeusmallia on tarkennettu ”polttamalla” siihen SYKEn Ranta10-aineiston uomat, muut virtavedet ja järvet. Ranta10 pohjautuu MML:n maastotietokantaan.

Tämän parannetun korkeusmallin avulla on laadittu hydrologista D8-virtaussuunta-algoritmia hyödyntäen ns. virtaussuuntarasteri, jossa jokaiselle hilaruudulle on määritelty se ilmansuunta, johon vesi kyseisestä ruudusta virtaa. Tämän virtaussuuntarasterin ja Ranta10-aineistoon sidottujen VPD-kohteiden avulla on sitten määritetty valuma-alueet kaikille 6493 VPD-kohteelle.

VPD-valuma-alueiden reunaviivoja ei ole tässä aineistossa yleistetty, joten niissä näkyy lähtöaineiston rakenteesta johtuva sahalaitaisuus.

Value-valuma-aluejako (ehdotus) on laadittu hyödyntämällä vanhempaa vuonna 2013 laadittua virtaussuuntamallia.