Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Sentinel-2 satellite image mosaics (S2GM) – Sentinel-2 satelliittikuvamosaiikki (S2GM)

Sentinel-2 satellite image mosaics are produced from data provided by MultiSpectral Instruments (MSI) onboard Sentinel-2A and -2B satellites. These mosaics have been produced using Sentinel-2 Global Mosaic-service (https://s2gm.sentinel-hub.com/) of Copernicus program of European Union. The value of pixel is the estimate of ground reflectance, multiplied by coefficient 10000. Mosaics contain following bands with central wavelength of bands;

 • B02: Blue (492.4 nm)
 • B03: Green (559.8 nm)
 • B04: Red (664.6 nm)
 • B05: Red-edge (704.1 nm)
 • B06: Red-edge (740.5 nm)
 • B07: Red-edge (782.8 nm)
 • B08: Near infra-red (832.8 nm)
 • B11: Middle Infrared (1613.7 nm)
 • B12: Middle infrared (2202.4 nm)

The pixel size of all bands is 10 meters, in other words the 20 meter bands have been resampled to 10 meter pixel. The more detailed information about the bands can be found from https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/resolutions/radiometric. Currently, there are no metadata image describing the acquisition date of selected pixel.

Processing

Steps of mosaicking process (https://usermanual.readthedocs.io/en/latest/) at Sentinel-2 Global Mosaic service are:

 • Selection of Sentinel-2 images of chosen area of interest and time period.
 • Atmospheric correction of images using Sen2cor-algorithm.
 • Selection of the least different pixel of time period from a set of good pixels.
 • Production of output mosaic with chosen bands, pixel size and coordinate system.

Tilewise mosaics are downloaded to local computer, where post-processing phase consists of merging of tiles to form bandwise mosaics, filling of gaps using neighboring values and coordinate transform to Finnish coordinate system TM35Fin (EPSG 3067).

More detailed information about the Sentinel-2 Global Mosaic service is available at https://s2gm.sentinel-hub.com/documentation.

Download

Mosaics are available as bandwise and RGB-mosaics. RGB-mosaics are in false color combination, in other words band combination is

 • 1: Band 8, Near infra-red
 • 2: Band 4, Red
 • 3: Band 3, Green

These mosaics are scaled to 8-bit numbers (0-255). Bandwise mosaics contain individual bands in 16-bit numbers and resampled to 10 meter pixel.

Following RGB quarter mosaics are available at the moment:

Bandwise mosaics for these quarter mosaics are available as

where

 • band: b03, b04, b05, b06, b07, b08, b11 or b12
 • startdate: 20180701, 20190401, 20190701, 20200401
 • enddate correspondingly: 20180930, 20190630, 20190930, 20200630

Quarter mosaics 2 (1.4.-30.6.) and 3 (1.7.-30.9.) will be made in the future for future dates as well as for years 2017 and 2016.

Monthly RGB-mosaics of year 2020 can be downloaded using following URLs:

Terms of use: https://s2gm.sentinel-hub.com/privacy

Sentinel-2 satelliittikuvamosaiikki (S2GM)

Sentinel-2 satelliittikuvamosaiikit perustuvat Sentinel-2A/2B satelliittien MultiSpectral Instrument (MSI) kuvausinstrumenttien ottamiin kuviin. Mosaiikit tuotetaan Sentinel-2 Global Mosaic palvelulla (https://s2gm.sentinel-hub.com/) joka on osa Euroopan Unionin Copernicus ohjelmaa. Mosaiikin kuvapikselin arvo on maanpinnan heijastussuhteen estimaatti, kerrottuna kertoimella 10000. Mosaiikeissa on seuraavat kanavat (suluissa kanavan keskikohdan aallonpituus):

 • B02: Blue (492.4 nm)
 • B03: Green (559.8 nm)
 • B04: Red (664.6 nm)
 • B05: Red-edge (704.1 nm)
 • B06: Red-edge (740.5 nm)
 • B07: Red-edge (782.8 nm)
 • B08: Near infra-red (832.8 nm)
 • B11: Middle Infrared (1613.7 nm)
 • B12: Middle infrared (2202.4 nm)

Kaikkien kanavien pikselikoko on 10 metriä, eli 20 metrin kanavat on uudelleennäytteistetty 10 metrin pikselikokoon. Tarkemmat tiedot MSI-instrumentin kanavista löytyvät osoitteesta https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/resolutions/radiometric. Metatietomosaiikkia, eli mosaiikki joka kertoisi pikseleiden kuvaushetket, ei tuoteta tällä hetkellä.

Prosessointi

Sentinel-2 Global Mosaic palvelun osat (https://usermanual.readthedocs.io/en/latest/) ovat:

 • Valitun alueen ja ajanjakson Sentinel-2 kuvien valinta.
 • Kuvien ilmakehäkorjaus Sen2cor-algoritmilla.
 • Mosaiikin pikselin arvoksi valitaan ajanjakson kuvien pikseleitä se joka poikkeaa vähiten muista.
 • Tiilittäisen mosaiikin tuottaminen valituilla kanavilla, pikselikoolla ja koordinaattijärjestelmällä.

Tiilittäiset mosaiikit ladataan paikalliselle tietokoneelle jolla tehdään jälkiprosessointivaihe, eli tiilet yhdistetään kanavittaisiksi mosaiikeiksi, aukot täytetään naapuruston avulla ja tehdään koordinaattimuunnos suomalaiseen koordinaatistoon (TM35Fin, EPSG 3067).

Tarkempia tietoja Sentinel-2 Global Mosaic-palvelusta löytyy osoitteesta https://s2gm.sentinel-hub.com/documentation.

Saatavuus

Mosaiikit ovat saatavilla sekä kanavittaisina että RGB-mosaiikkeina. RGB-mosaiikit ovat vääräväriyhdistelmiä, eli kuvan kanavat ovat

 • Kanava 8, lähi-infrapuna
 • Kanava 4, punainen
 • Kanava 3, vihreä

Nämä mosaiikit on skaalattu 8-bittisiksi lukualueelle 0-255. Kanavittaiset mosaiikit käsittävät yksittäiset kanavat 16-bittisillä numeroilla 10 metrin pikselikoolla.

Seuraavat neljännesvuosittaiset RGB-mosaiikit ovat saatavilla tälä hetkellä:

Näiden vuosineljännesmosaiikkien kanavittaiset mosaiikit on ladattavissa

jossa

 • band: b03, b04, b05, b06, b07, b08, b11 or b12
 • startdate: 20180701, 20190401, 20190701, 20200401
 • enddate vastaavasti: 20180930, 20190630, 20190930, 20200630

Vuosineljännesmosaiikit 2 (1.4.-30.6.) ja 3 (1.7.-30.9.) tehdään tulevaisuudessa tuleville vuosille, vuosille 2016 ja 2017.

Vuoden 2020 kuukausittaiset RGB-mosaiikit on ladattavissa

Terms of use: https://s2gm.sentinel-hub.com/privacy

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {729B0E33-7AD4-4A1A-A275-11448236B558}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki.pta@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-10-28
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Palvelun päivämäärä 2020-10-27
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki.pta@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Orthoimagery
GEMET-asiasana satellite image
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Sentinel-2 mosaic processing by Sentinel-2 Global Mosaic Service (part of Copernicus Program of European Union, Terms of use: https://s2gm.sentinel-hub.com/privacy). Mosaic postprocessing by SYKE. Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Palvelun historiatiedot

Sentinel-2 satellite image mosaics are produced from data provided by MultiSpectral Instruments (MSI) onboard Sentinel-2A and -2B satellites. These mosaics have been produced using Sentinel-2 Global Mosaic-service (https://s2gm.sentinel-hub.com/) of Copernicus program of European Union. The value of pixel is the estimate of ground reflectance, multiplied by coefficient 10000.