Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Säähavaintoasemat

Säähavaintoasemat on tuottanut Ilmatieteen laitos.

Ilmatieteen laitos ylläpitää erityyppisiä havaintoasemia, joita ovat sääasemat, sadeasemat, tutkat, radioluotausasemat, mareografit ja poijut. Aineisto sisältää kunkin aseman pyöristetyt koordinaatit, korkeuden merenpinnan yläpuolella, asematyypin ja vuoden, jolloin joko asema tai samalla alueella sijainnut aiempi asema on aloittanut toimintansa.

Käyttötarkoitus: Öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön

https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/Saahavaintoasemat.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {CDE7624A-AA3A-4592-B086-24008F05108D}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto boris@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-18
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2012-01-21
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto boris@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli user
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
GEMET-asiasana environmental monitoring
GEMET-asiasana weather monitoring
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vain viranomaistehtäviin. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa. © Ilmatieteen laitos

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for by law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 1000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka climatologyMeteorologyAtmosphere
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on saatu Ilmatieteen laitoksen internetsivuilta. Koordinaatit ovat pyöristettyjä arvoja, joten aseman todellinen sijainti voi poiketa aineistossa esitetystä sijainnista kymmenistä metreistä yli kilometriin.