Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Ruoppaukset rannikolla

Ruoppaukset rannikolla

Aineisto on yhdistelmä VESTY:n eli Vesistötyö-tietojärjestelmästä haetuista ruoppaustiedoista sekä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta saaduista tiedoista. VESTY:stä on erotettu kaikki ruoppaus- sekä niitto- ja ruoppaustiedot sisältävät pisteet, jotka osuvat Suomen rannikolle (merialueet sekä 2 km rantaviivasta sisämaahan). Sisämaan alueet on jätetty VELMU-karttapalvelussa näkyvästä aineistosta pois. Aineistosta selviää ruoppaustoiminnan tyyppi (ilmoitus) sekä toiminta (ruoppaus, imuruoppaus, niitto, jne.). Aineistoa tarkasteltaessa on huomioitava, että kaikki ruoppausilmoitukset eivät ole välttämättä toteutuneita ruoppauksia. Tiedosto on visualisoitu VELMU-karttapalvelussa erivärisin symbolein sen mukaan, minä vuonna ilmoitus/ruoppaus on tehty, rajavuodeksi on asetettu 2012. Aineisto ei ole ladattavissa, mutta aineistoa voi tarvittaessa tiedustella SYKEstä VESTY-tietojärjestelmän ylläpitäjältä (lasse.jarvenpaa@syke.fi).


Dredging along the Finnish coast

The material is a combination of dredging data from VESTY (Water Information System for Planning) and from SW Finland ELY Center (Centre for Economic Development, Transport and the Environment). The data shows dredging and mowing along the Finnish coast (sea areas extending 2 km inland). Other inland areas have been removed from the VELMU Map service data set. The point data shows the type (official notice, statement etc.) and the action (dredging, suction dredging, mowing, etc.). It should be noticed that not all of the informed dredging have necessarily been completed. The data have been visualized for VELMU Map service with a suitable symbol and color based on the year when the notification/dredging action has been completed. Year 2012 has been set as a limit. The data is not downloadable but it can be acquired from SYKE from the administrator of the VESTY database (lasse.jarvenpaa@syke.fi).


Muddringar vid kusten

Materialet är sammansatt av muddringsdata från VESTY (informationssystem för vattenbyggande) och från Egentliga Finlands NTM-central. Materialet visar muddringar och slåtter vid Finlands kust (havsområdet och 2 km inland) och innehåller information om typ (anmält) och sätt (muddring, sugmuddring, slått osv.). Notera att all anmälda muddringar inte nödvändigtvis är genomförda. Materialet är färglagt i VELMU-karttjänsten enligt när muddringen eller slåttningen har anmälts/utförts. År 2012 har givits som gräns. Materialet kan inte laddas ner, men förfrågningar gällande VESTY-materialet kan riktas mot SYKE som är uppehållare av VESTY (lasse.jarvenpaa@syke.fi).

Purpose of use: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {911BBDBD-5371-44E5-8AEA-3DEE2248AEE6}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmu@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-11-26
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2017-03-24
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana marine environment
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa. The data set is viewable in the VELMU map service. Materialet kan granskas via VELMU-karttjänsten.

Lähde: SYKE, ELY-keskukset

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on yhdistelmä VESTY:n eli Vesistötyö-tietojärjestelmästä haetuista ruoppaustiedoista sekä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta saaduista tiedoista. VESTY:stä on erotettu kaikki ruoppaus- sekä niitto- ja ruoppaustiedot sisältävät pisteet, jotka osuvat Suomen rannikolle (merialueet sekä 2 km rantaviivasta sisämaahan). Sisämaan alueet on jätetty VELMU-karttapalvelussa näkyvästä aineistosta pois. Aineistosta selviää ruoppaustoiminnan tyyppi (ilmoitus) sekä toiminta (ruoppaus, imuruoppaus, niitto, jne.).


The material is a combination of dredging data from VESTY (Water Information System for Planning) and from SW Finland ELY Center (Centre for Economic Development, Transport and the Environment). The data shows dredging and mowing along the Finnish coast (sea areas extending 2 km inland). Other inland areas have been removed from the VELMU Map service data set. The point data shows the type (official notice, statement etc.) and the action (dredging, suction dredging, mowing, etc.).