Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Olemassa oleva ja suunniteltu tuulivoima

RANNIKON TUULIVOIMALAT

Aineisto sisältää Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n ylläpitämät tiedot olemassa olevasta ja suunnitteilla olevasta tuulivoimasta. Aineisto kattaa Suomen merialueet sekä rannikolta 10km sisämaahan.


COASTAL WINDPOWER PLANTS

The data includes information on the active and planned wind power plants provided by Finnish Wind Power Association. This data set consists of the wind power plants on the sea area as well as 10 km inland.


VINDKRAFT VID KUSTEN

Materialet är gjort av data om nuvarande och planerade vindkraftverk som Finska Vindkraftföreningen rf upprätthåller. Materialet består av vindkraftverken på kustområdet och 10 km inland.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {F690781C-D187-4611-8D80-A703804F7B59}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-11-26
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2015-11-26
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2017-11-21
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli publisher
INSPIRE-teema Energy resources
GEMET-asiasana wind power station
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta.

The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface.

Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet.

© Suomen Tuulivoimayhdistys ry

© DCW

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on saatu Suomen Tuulivoimayhdistys ry:ltä syksyllä 2017 ja sitä päivitetään tarvittaessa. Aineisto kerätään omatoimisesti projektien YVA-raporteista (Ympäristövaikutusten arviointi), lehti-ilmoituksista tai suoraan projektia toteuttavalta yritykseltä. Aineistossa voi olla puutteita, sillä jotkut toimijat eivät halua paljastaa kaikkia tietojaan ja kaikki projektit eivät välttämättä ole tulleet Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n tietoon.


The data set has been received from the Finnish Wind Power Association in fall 2017 and it will be updated when needed. The data has been collected self-directly from the EIA reports (Environmental Impact Assessment) of different projects, newspaper announcements, and straight from the institute executing the construction. The data set is not complete as some institutes are not willing to reveal all the information and some projects have not come to knowledge of the Finnish Wind Power Association.


Materialet har fåtts från Suomen Tuulivoimayhdistys ry på hösten 2017 det uppdateras vid behov. Data har samlats in självständigt från MKB-rapporter (Miljökonsekvensbedömningar), tidningsnotis eller direkt från ansvariga företag. Data kan ha brister eftersom vissa företag inte vill sprida viss information och Suomen Tuulivoimayhdistys ry har inte hört om alla projekt.