Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Metsävarakuviotiedot

Aineiston on tuottanut Metsäkeskus. Metsäkeskuksen metsävaratietoa on saatavissa kahdessa eri muodossa: hila-aineistona ja metsävarakuvioina.

Geometria on tallennettuna Metsavarakuviot- nimiseen file geodatabaseen, jossa aineistot on jaettu kahteen aineistokokonaisuuteen. Metsavarakuviot_maakunnittain- aineistokokonaisuus sisältää jokaisesta maakunnasta oman kohdeluokan esim. MV_Uusimaa_mainstand. Metsavarakuviot_valtakunnallinen- aineistokokonaisuus sisältää yhden kohdeluokan Metsavarakuviot_kokoSuomi, jossa kaikkien maakuntien metsävarakuviot on yhdistetty. Aineistoon liittyy myös yhdeksän eri aihepiirien taulua, jotka on luotu yhdistämällä kaikkien maakuntien saman aihepiirin taulut yhdeksi tauluksi. Taulujen tiedot voidaan yhdistää geometriaan viiteavaimien avulla, jotka löytyvät relaatiokaaviosta.

Metsävaratiedon keruu perustuu laserkeilaukseen, ilmakuvaukseen, referenssikoealojen mittaukseen sekä näiden aineistojen perusteella tehtävään puustotulkintaan. Kaukokartoitusperusteinen puustotulkintahila kattaa kaikki metsät vuoden 2013 inventoinnista lähtien, mutta kuvioittainen metsävaratieto tuotetaan ensisijaisesti yksityismetsille. Kuviotietoja voidaan prosessoida myös julkisyhteisöjen, kuten kuntien tai seurakuntien maille, jos ne ovat metsänomistajina Metsään.fi-palvelussa. Julkisyhteisöjen mailla ei tehdä kuitenkaan metsävaratiedon keruuseen liittyvää maastoinventointia. Vuosittain inventoidaan noin 10–12 aluetta eri puolilta Suomea, tavoitteen mukaisesti yhteensä noin 1,5 miljoonaa hehtaaria yksityismetsiä. Inventointikierto on tällöin kymmenen vuotta.

Lisää tietoa metsävaratiedon keruusta ja aineistojen ominaisuuksista Metsäkeskuksen sivuilta. Metsävaratiedon keruu: https://www.metsakeskus.fi/metsatiedon-keruu Metsävaratiedon laatu: https://www.metsakeskus.fi/metsatiedon-laatu Metsävaratiedon laatuseloste_https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/metsavaratiedon_laatuseloste.pdf

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi.

Lisätietoja: http://www.metsaan.fi/paikkatietoaineistot http://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/erilliskokonaisuudet/sanomaexcelit/MetsatietostandardienSanomakuvauksetKoodistot_V13.xlsx http://www.metsaan.fi/sites/default/files/avoin-metsatieto-kuviot-tietokantakaavio.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {BA7C2427-01CA-4777-B1AA-60A855228111}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-15
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2018-05-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen Metsäkeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto asiakastuki@metsakeskus.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana forest
GEMET-asiasana soil
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

© Metsäkeskus

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 5000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineistot on ladattu Metsäkeskuksen Avoin metsätieto- palvelusta, jonka jälkeen aineistoja on yhdistelty sekä nimetty uudelleen.