Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristökuviot

Aineiston on tuottanut Metsäkeskus. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt- aineisto esitetään kuvio-muodossa.

Geometria on tallennettuna METE- nimiseen file geodatabaseen, jossa aineistot on jaettu kahteen aineistokokonaisuuteen. METE_kuviot_maakunnittain- aineistokokonaisuus sisältää jokaisesta maakunnasta oman kohdeluokan esim. Uusimaa_mainstand. METE_kuviot_valtakunnallinen- aineistokokonaisuus sisältää yhden kohdeluokan METE_kuviot_kokoSuomi, jossa kaikkien maakuntien kuviot on yhdistetty. METE- file geodatabase sisältää myös yhdeksän eri aihepiirien taulua, joissa kaikkien maakuntien saman aihepiirin taulut on yhdistetty yhdeksi tauluksi. Taulujen tiedot voidaan yhdistää geometriaan viiteavaimien avulla, jotka löytyvät relaatiokaavioista.

Erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskeva sääntely lisättiin metsälakiin vuonna 1997 ja tietoja on kerätty siitä lähtien muun muassa erillisessä metsälakikohteiden kartoitusprojektissa ja metsäsuunnittelun yhteydessä. Kohteiden pienialaisuudesta johtuen kaikkia kohteita ei ole maastotyön aikana pystytty havaitsemaan ja vaikka aineisto kaiken aikaa täydentyykin, puuttuu osa kohteista edelleen metsävaratiedoista.

Vuoden 1997 jälkeen metsälakiin on tehty muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet erityisen tärkeiden elinympäristöjen tulkintaan. Myös tutkimustiedon lisääntyminen ja muutamat lakitapaukset ovat vaikuttaneet erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevan lainsäädännön tulkintaan. Metsävaratiedoissa olevaa erityisen tärkeiden elinympäristöjen aineistoa ei ole tänä ajanjaksona käyty systemaattisesti läpi ja etenkin vanhemmassa aineistossa on epätarkkuuksia. Metsäkeskuksessa aloitettiin vuoden 2017 lopulla työ erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevan aineiston laadun parantamiseksi sekä karttarajausten, että kohteiden kuvausten osalta. Vuonna 2017 alkanut työ on edelleen kesken ja aineiston käytössä tuleekin ottaa huomioon sen puutteet ja käydä toimenpiteiden yhteydessä tarvittaessa varmistamassa kohteiden ominaisuudet maastossa.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi.

Lisätietoja: http://www.metsaan.fi/paikkatietoaineistot http://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/erilliskokonaisuudet/sanomaexcelit/MetsatietostandardienSanomakuvauksetKoodistot_V13.xlsx http://www.metsaan.fi/sites/default/files/avoin-metsatieto-kuviot-tietokantakaavio.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {5D53B68A-FDA4-4CBF-B3B2-CE30EFB20804}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-15
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2018-05-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen Metsäkeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto asikastuki@metsakeskus.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana environmental protection
GEMET-asiasana natural environment
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

© Metsäkeskus

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 5000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineistot on ladattu Metsäkeskuksen Avoin Metsätieto- palvelusta, jonka jälkeen aineistoja on yhdistelty sekä nimetty uudelleen.