Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Meripelastusvastuualue

Meripelastusvastuualueaineiston on tuottanut Rajavartiolaitos.

Aineisto sisältää Suomen meripelastustoimen vastuualueen rajan.

Meripelastustoimen vastuualueella (Search and rescue region, SRR) tarkoitetaan merialuetta, joka käsittää Suomen aluevedet, niillä olevan saariston sekä aluevesiin välittömästi liittyvän kansainvälisen merialueen osan, josta on naapurivaltioiden kanssa erikseen sovittu. Suomi vastaa kyseisellä alueella meripelastustapahtumista ja niiden johtamisesta.

Aineiston käyttötarkoitus: Öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {22A9AD4A-E725-4426-BD1A-916A23CF73BE}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto boris@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-12-07
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2012-03-08
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto boris@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli user
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Administrative units
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana administrative boundary
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vain viranomaistehtäviin. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa.

© Rajavartiolaitos

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for by law.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 1000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka boundaries
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on saatu Rajavartiolaitokselta vuonna 2012. Meripelastusvastuualueen raja perustuu IMO SAR 8-Circ 3 -kiertokirjeeseen.