Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Kansainväliset jätesiirrot -rekisteri (Basel-rekisteri)

Kansainvälisiä jätesiirtoja valvovan viranomaisen ylläpitämä rekisteri voimassa olevista ja olleista jätteensiirtoilmoituksista ja niihin liittyvistä jäte-eristä sekä ilmoituksiin liittyvistä yrityksistä ja muista viranomaisista.

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta ja seuranta. Käyttöesimerkkeinä voimassa olevat ilmoitukset, käsittelemättömät jäte-erät, tuonti- ja vientimäärät vuosittain, yritysten ja viranomaisten yhteystiedot.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {8D42F658-9DAD-4C65-9418-ABB00B92DF98}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Kulutuksen ja tuotannon keskus/Jäteasiainyksikkö
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto hannele.nikander@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-10
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-06-10
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto hannele.nikander@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Utility and governmental services
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1993-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Kaikki tapahtumat vuodesta 1994 lähtien, osittain vuodesta 1993. Tietojärjestelmä on otettu käyttöön 13.10.2000.