Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Järvien vesikasvikartat

Järvien vesikarvikartat -aineiston on tuottanut Pohjois-Savon ELY-keskus.

Aineisto koostuu ilmakuvatulkinnalla tuotetuista järvien vesikasvikartoista. Tulkinnassa järvi on luokiteltu karkeisiin kasvillisuuden elomuotovyöhykkeisiin ja veteen. Tämän tukena aineisto sisältää myös normalisoidun kasvillisuusindeksin (NDVI) rasterit ja varjomaskit (rantapuustosta järven päälle lankeavat varjot). Lisäksi aineisto sisältää pistevektorimuotoisena infotason, joka sisältää metatietoja käytetyistä ilmakuvista ja tilastotietoa elomuotovyöhykkeiden ja syvyysvyöhykkeiden pinta-aloista sekä kasvittumisasteesta.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon tehtävien tueksi vesien tilan arviointiin

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Jarvien_vesikasvikartat.pdf http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d592ef7c28ed4e90a826a3765317c0f7 https://www.arcgis.com/home/item.html?id=902e501b25c4413b9bd8f13fbf750ae9 https://www.doria.fi/handle/10024/167707

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {3A44A67F-97F5-4218-B42D-9DE16F89E771}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-11
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2019-03-26
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Pohjois-Savon ELY-keskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli originator
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Orthoimagery
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana vegetation cover
GEMET-asiasana lake
GEMET-asiasana aerial photograph
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lupatekstit: Lähde: SYKE, Pohjois-Savon ELY-keskus (osittain MML). Ympäristöhallinnon sisäisessä jakelussa olevassa aineistossa on mukana myös ortoilmakuvat, jotka eivät kuulu SYKEn avoimiin aineistoihin. Kuvien lähde on MML.

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2014-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on tuotettu ILMAVERSO- OHKE-hankkeessa kehitetyllä tulkintasovelluksella, jonka ArcGIS-työkalut ovat ladattavissa osoitteesta https://www.arcgis.com/home/item.html?id=902e501b25c4413b9bd8f13fbf750ae9 . Lähtöaineistona ovat kansallisessa ilmakuvausohjelmassa tuotetut orto-oikaistut väri-infrakuvat. Vuosilta 2014–2015 lähtöaineistona ovat Maanmittauslaitokselta tilatut muut vastaavat kuvat. Ortokuvien maastoresoluutio on 0,5 metriä. Ortokuvien leikkaamiseen on käytetty SYKEn Ranta 10-aineiston järviä. Järvien syvyystiedot ovat SYKEn syvyysalueet-aineistosta. Tulkinnat on tehty aikavälillä 1.7.–10.9. otetuista ilmakuvista. Aineisto sisältää osittain päällekkäisiä kohteita. Sisältää eri aikoina tuotettuja kohteita. Ei sisällä Ahvenanmaan tietoja.

Ympäristöhallinnon sisäisessä jakelussa aineiston tallennuspaikka on gis\projektidata\ilmaverso. Siellä on ladattavana myös järvien rantaviivakuviolla leikatut ortoilmakuvat.