Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Helsingin ihmispaineindeksi

HELSINGIN IHMISPAINEINDEKSI

Marisplan-projektissa luotu meren ja rannikon ihmispaineindeksi Helsingin edustalla ja lähialueilla.


HUMAN PRESSURE INDEX IN HELSINKI

A human pressure index on the sea and coast of Helsinki and its neighboring areas produced in the Marisplan project.


MÄNNISKOBELASTNINGSINDEX VIS HELSINKI

Ett index på människoorsakad miljöbelastning vid och nära Helsingfors havsområde producerat i Marisplan-projektet.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk/stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {2063FB74-4879-4213-B9B5-E33FC848315E}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-11-26
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2014-12-18
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2016-12-28
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli originator
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana environmental pressure
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet.

©SYKE

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 200000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Malli on luotu Marisplan-projektin yhteydessä vuonna 2014. Projektissa tehtiin asiantuntija-arvio eri ihmispaineiden vaikutusetäisyyksistä ja voimakkuuksista. Näiden numeeristen arvioiden perusteella luotiin ArcGIS:in avulla ihmispaineindeksi. Ihmispaineindeksissä käytetyt aineistot: Kaapelit, Kaasuputket, Putkilinjat, Laivaliikenne (AIS), Veneväylät, Lauttaväylät, Ruoppaus, Läjitys, Tuulivoima, Merihiekan nosto, Vesien purkupisteet, Venesatamat, Kalastus, Rakennettavat sillat.


The model has been produced in Marisplan project in 2014. Estimations on the impact distances and intensities of the human pressures were conducted in the project. The human pressure index was created based on these numeric estimations by using ArcGIS. Original data behind the index: Cables, Gas lines, Pipe lines, Ship routes (AIS), Boat routes, Ferry routes, Dredging, Dumping, Wind power, Sea sand extraction, Water discharge points, Boat ports, Fishing, Bridges.


Indexet producerades inom Marisplan-projektet år 2014. I projektet uppskattades hur långt ifrån och med vilken intensivitet de olika verksamheterna påverkade miljön. Med dessa numeriska uppskattanden skapades indexet med ArcGIS. Data som användes i indexet: Kablar, Gaslinjer, Rörlinjer, Fartygsrutter (AIS), Båtrutter, Färjrutter, Muddring, Deponeringsplatser för muddermassor, Vindkraft, Grävandet av sand från havsbotten, Utsläppsplatser för avfalls- och kylvatten, Småbåtshamnar, Fiske, Broar.