Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Hallinnolliset alueet 2020

Hallinnolliset rajat 2020 -aineiston tuottajia ovat Maanmittauslaitos ja Tilastokeskus (rantaviiva).

Hallinnolliset rajat 2020 on edellinen voimassa ollut versio hallinnollisista aluejaoista. Kyseiset rajat vastaavat ajankohdan 1.1.2020-31.12.2020 tilannetta. Hallinnolliset alueet 1:100 000 ovat Maanmittauslaitoksen aineistoja ja Hallinnolliset alueet 1:4 500 000 ovat Maanmittauslaitoksen aineistoja, joissa on käytetty Tilastokeskuksen aineiston rantaviivaa. Hallinnolliset alueet rajautuvat uloimpaan aluevesirajaan. Hallinnollisiin alueisiin kuuluvat kunta-, seutukunta-, maakunta-, ELY-keskus- ja aluehallintovirastojen rajat. Lisäksi SYKEssä on lisätty aineistoon ELY-keskusten ympäristövastuualueen, rakennerahastovastuualueen, liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen sekä kalatalousvastuualueen toiminta-alueiden rajat.

Käyttötarkoitus: Aineistoa voidaan käyttää mm. pohjakarttana ja erilaisten analyysien apuna, jos tarvitaan vuosien 2020 hallinnolllisia rajoja.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/HallinnollisetRajat2020.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {4418C2BC-EA65-40A9-A919-AFBCBF46CA81}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-02-16
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-02-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Administrative units
GEMET-asiasana administrative boundary
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Hallinnolliset rajat 1:100 000 ja 1: 4 500 000 pohjautuvat Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: https://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40 . Hallinnolliset rajat 1:4 500 000 aineiston rantaviiva pohjautuu Tilastokeskuksen avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty osoitteessa https://www.stat.fi/org/lainsaadanto/copyright.html .

Lupatekstit: Hallinnolliset rajat -aineistot 1:100 000 mittakaavassa: Lähde: Maanmittauslaitos, Hallinnolliset rajat -aineistot 1:4 500 000 mittakaavassa: Lähde: Maanmittauslaitos, Tilastokeskus.

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka boundaries
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2018-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2019-12-31
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Hallinnollisten rajojen attribuuttitietoja on lisätty ja muokattu SYKEssä. MML:n kuntaraja-aineistoon on SYKEssä lisätty merenrantaviiva ja suurimmat Itämeren saaret SYKEn omasta rantaviiva-aineistosta.