Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

GOFREP-alue

GOFREP-alue -aineiston on tuottanut Liikennevirasto (nyk. Väylävirasto).

GOFREP on Suomenlahden alusliikenteen ilmoittautumisjärjestelmä, joka on SOLAS-yleissopimuksen säännön V/11 mukainen pakollinen järjestelmä. Alueen alusliikennettä valvotaan, minkä lisäksi aluksille annetaan neuvoja ja tietoa merenkulun vaaroista ja sääolosuhteista Suomenlahdella. Aineisto sisältää GOFREP-alueen rajat.

Käyttötarkoitus: Öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön

https://tmfg.fi/fi/vts/kansainvalisten-merialueiden-valvonta https://tmfg.fi/sites/default/files/2020-04/GOFREP_MG_2020_04_14.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {A9433D50-884E-4D70-BE0E-7412A7098A0F}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto boris@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-18
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2010-03-03
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto boris@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli user
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Administrative units
INSPIRE-teema Transport networks
INSPIRE-teema Area management/restriction/regulation zones and reporting units
GEMET-asiasana traffic
GEMET-asiasana administrative boundary
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vain viranomaistehtäviin. Aineiston kopiointi ilman tiedotuottajan lupaa on kielletty.

Lähde: Väylävirasto, Traffic Management Finland (TMF)

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for by law.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 1000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka boundaries
Aineiston/järjestelmän aiheluokka transportation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on saatu Liikennevirastolta vuonna 2012. Määräykset GOFREP-alueen sijainnista ja tarkempaa tietoa GOFREP-järjestelmästä on IMO:n kiertokirjeissä SN/Circ.225 6.1.2003 ja SN/Circ.258 11.12.2006.